رفتن به مطلب

PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME REMAKE

اطلاعیه
 • ! به انجمن خانه بازی ها خوش آمدید

تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروزرسانی می شود     

 1. امروز
 2. هفته گذشته
 3. Leon_sk

  قهرمان تنها

  "بی معنی" * کلر* تقریبا 2ساعتی بود که داشتیم تو خیابون های نیویورک پرسه می‌زدیم تعداد زیادی مبتلا ها رو دیدیم ولی هنوز اطلاعاتی پیدا نکرده بودیم بیشتر شبیه به گروه بی خانمانان بودیم 😅 توی همه این مدت جز چند کلمه و یه لبخند محو از لیون چیز دیگه ای ندیدم پشت سر هممون حرکت میکرد هر دفعه که بر می‌گشتم صورتش جمع شده بود و دستش رو روی پیشونیش فشار میداد و وقتی میدید من دارم بهش نگاه میکنم یه خودش میومد و عادی رفتار میکرد نگرانش بود م و برگشتم به سمتش حرکت کردم که کریس گفت کریس : کجا کلر! کلر : همینجام .....و بعد به لیون نگاه کردم که کریس سر تکون داد کنارش وایستادم و قدم هامو باهاش هماهنگ کردم کلر : خوبی لیون : اره کلر : دروغ تابلویی بود چون قیافت برعکس این رو نشون میده ...چیزی شده لیون لیون : نه کلر : اما انگار حالت خوب نیست لیون : به تو .....مربوط نیست! کلر : اما لیون من فق...... لیون : تو فقط چی .....چرا همش سعی میکنی به بقیه کمک کنی در حالی که نمی خوان ...کلر برو و دیگه ام برنگرد تا منو نگاه کنی و برام دل بسوزونی حالم از ترحم بهم میخوره از حرفایی که بهم زد ناراحت شدم احساس اعصبانیت بدی داشتم اسلحه ام رو بالا روبه سرش با یه دست نشونه گرفتم و با صدای بلند گفتم کلر : تو عوض شدی ...یه ادم خودخواه که کسی رو جز خودش نمیبینه من فقط میخواستم باهات حرف بزنم تا یکم راحت بشی و احساس سبکی بکنی فکر میکردم همیشه مثل دوتا دوست باقی بمونیم یا حتی مثل کریس می مونی برام اما تو این حس رو نداری و برای خودم متاسفم که همچین حسابی روت باز کرده بودم و تو دیگه اون ادمی نیستی که لیاقت حرف زدن یا حتی کشته شدن داشته باشه اقای لیون اسکات کندی و ازش دورشدم چند قدم که به سمت جیل و شری برداشته بودم برگشتم و گفتم کلر : در ضمن امیدوارم مثل اون عوضیا که این بلا رو سر مردم میارن نشی چون همشون مثل تو فکر میکنن و اینکه اونام اول ادم خوبه ی داستان بودن لیون با سرعت زیاد به سمت دخترا رفتم و دست جیل رو گرفتم و با سرعت راه افتادم شری نگاهی به لیون کرد و پشت سرمون راه افتاد نمیدونم لیون چه حسی پیدا کرده بود با شنیدن حرفام چون حالت صورتش اصلا تغییر نکرد ولی خودم از کل قضیه ناراحت بودم از حرفای لیون از کلماتی که خودم پست سر هم به زبون می اوردم و حس خوبی رو منتقل نمی کردن به دست بند توی دستم نگاه کردم این همون دست بندی بود که لیون برای تولدم هفته پیش خریده بود و توی اون جعبه ای که از جیبش در اورد بود بهترین کادو بود که گرفتم چون از طرف کسی بود که مثل یه برادر روش حساب میکردم ولی حالا دیگه اون حس دوستانه بین مون نبود فک کنم خودمم خیلی زیاده روی کردم مخصوصا تو قسمت اخر حرفام امکان نداشت لیون که خودش بازمانده یه کابوس بود سعی کنه یه کابوس بزرگتر بسازه تا دنیا تبدیل به جهنم بشه اما خب حالا دیگه دیر شده بود من اون حرفارو گفت *پیرس* یا دعوایی که بین لیون و کلر صورت گرفت میخواستم برم پیش لیون که پشیمون شدم و با جیک و کریس هم قدم شدم پیرس : اصلا انتظارشو نداشتم فکر میکردم رابطه ببن لیون و کلر خیلی دوستانه باشه حتی گاهی اوقات کلر به شوخی برادر دوم صداش میکرد کریس : منم همین فکر رو میکردم جیک : دوستانه ...یه یک سالی هست که این کلمه کنار اسم لیون معنی نمیده کریس : منظورت چیه ؟ جیک : تقریبا یه سال پیش لیون به همراه ۱۳ نفر از مامورای سازمان برای نجات مردم سمت تگزاس رفتن.... یه ترور بود اونا موفق شدن قبل از اینکه اتفاق بزرگی بیوفته محل تروریست ها رو پیدا کنن اما خب یه نفر با لیون تماس میگیره و میگه محل یه تروریست دیگه رو هم میدونه لیون به همراه ۳ نفر از اعضای گروه به جایی که مرد پشت تلفن میگه میروند ولی کسی نبود تا اونا برگردن یه بمب توی جای اول منفجر میشه و اون ۱۰ نفر همه ی ادمایی که اون اطراف زندگی میکردن به همراه به مدرسه ابتدایی نابود میشه بیشتر اون ادم ها مردن .... جیک داشت حرف میزد که دیگه نتونست ادامه بده و اونجا بود که متوجه شدم دخترا اونجا وایستادن و دارن گوش میدن شری ادامه داد : فقط ۳۵ تا باز مانده باقی مونده بود از یه مدرسه ۳۴۷ نفر و اونا ام به سختی زنده مونده بودن ....و لیون خودشو مقصر مرگ همه ی اون بچه ها و ادمای دیگه که مردن میدون اینا میدونه چشمم به کلر افتاد که سرش پایین بود و از ما دور شد جیل :ما هم شنیده بودیم واقعا ناراحت کنندس اما مقصر اون نیست جیک : اگه میتونی بهش ثابت کن ... کریس : بهتره راه بیوفتیم چون سر و کله مهمونامون دوباره پیدا شد همه اسلحه هامونو چک کردیم و راه افتادیم یاد لیون افتادم و به عقب نگاه کردم اما اونجا نبود با خودم گفتم شاید عقب ‌‌‌‌تر وایستاده اما این طور نبود اسمشو صدا کردم پیرس : فرمانده کندی....فرمانده کندی..... کریس : پیرس چیکار میکنی بیا دیگه عجله کن تعدادشون خیلی زیاده پیرس : نیست ....لیون نیست ‌.....رفته ! کریس : چی همین 5_6 دقیقه پیش اینجا بود ....لیون ....لیون ... کریس به اطراف نگاه کرد و گفت کریس : بیا بریم پیرس اگه نیست پس رفته و جاش امنه با سر تایید کردم و راه افتادم یعنی کجا رفته بود *شری* بعد از اون دعوا و حرفایی که من وجیک زدیم حالا سر وکله BOW پیدا شده بود تعداد زیادشون رو کشتیم و داشتیم می‌دویدیم که کریس گفت کریس : بریم به سمت خیابون بالایی به پشت سرم نگاه کردم وااای نه شری : اینا از کجا اومدن چرا هی زیاد میشن جیک : چی ؟ شری : کله مبارکتو بچرخون میبینی وقتی جیک به پشت سرمون نگاه کرد چشماش گرد شد قیافش خنده دار بود دستمو محکم گرفت و گفت جیک : فقط بدو شری با تمام سرعت داشتیم به خیابون بالایی رسیدیم جیل : اینجا چه خبره کلر : بهتره بریم توی یکی از خونه ها کریس : فکر خوبه ولی کدوم ؟ داشتن بهمون نزدیک میشدن اگه همه رو میکشتیم چیزی از مهماتمون باقی نمیموند چشمم به خونه ای که یکم اونور تر بود افتاد در ضد سرقت داشت به خونه اشاره کردم و گفتم شری : اون چطوره در ضد سرقت داره و یه جورایی ایمنیش بالاست کریس : خوبه بریم به سمت خونه رفتیم جیل قفل در رو باز کرد طوری انگار که قبلا یه دزد ماهر بوده همه وارد خونه شدیم پیرس در رو قفل کرد و کریس و جیک یه مبل گذاشتن جلوی در رو به شون کردم و گفتم شری : اصلا نیازی به این نبود کریس : منظورت چیه شری : اینجا مجهز به سیستم امنیته فقط باید سیستم رو پیدا کنیم و قفل کنیم بعد دنبال سیستم گشتم که کلر پرسید : از کجا فهمیدی شری : از اون دوربین ها بیرونم بود ...در خونه ام از اوناست که فقط با سیستم امنیتی قفل اصلی میشه پیرس : دمت گرم.... از کجا میدونستی شری : لیون بهم یاد داده مگه نه لیون ؟ به اطراف نگاه کردم لیون نبود شری : پس لیون کجاست😟 کریس : وقتی داشتیم میومدیم پیرس متوجه شد که نیست ....سر وکله اش پیدا میشه اگه پیداش نشد میریم سراغش جیل : اون که نمی دونه ما اینجاییم کریس : اگه لیونه میاد همینجا *لیون* بعد از حرفای کلر زد حالم بدتر شد یعنی واقعا اون منو مثل اون عوضیا می‌دونه سردرد داشت میکشتم شروع کردم به راه رفتن چند بار سرمو تکون دادم تا دیدم واضح بشه یا شایدم برا این بود که حرفای کلر یادم بره به اطراف نگاه کردم احساس کردم یکی اون سمت وایستاده و داره نگام میکنه واضح نمیدیدم چشمامو بهم فشار دادم و دوباره باز کردم ولی کسی نبود امکان نداشت توهم باشه به اون سمت رفتم هیچ کدومشون متوجه دور شدنم نشدن خوبه تنهایی شاید بتونم یه چیزایی پیدا کنم به کوچه اونور خیابون که رسیدم داخل شدم 5دقیقه ای طول کشید تا از سمت اون کوچه تنگ و خفه بیرون بیام وقتی خارج شدم چند قدم بیشتر بر نداشته بودم که چشمم به اداره پلیس محلی اون قسمت افتاد خب یه سری اطلاعات پیش پا افتاده رو اینا اطلاع رسانی کرده بودن به سمتش رفتم و بدون هیچ درنگی وارد شدم لیون : امیدوارم همتون رفته باشید مرخصی ... داخل اتاق هارو نگاه کردم هیچ چیز خاصی وجود نداشت....به اتاق رئیس پلیس رسیدم و داخل شدم حتما اینجا یه چیزی هست به سمت کامپیوترش رفتم و روشن کردم میز پر بود شیشه خورده چند تا کاغذ رو میز بود وقتی میخواستم برشون دارم یه تیکه شیشه بزرگ ناخداگاه توی دستم فرو رفت از دستم بیرون کشیدمش زخم عمیقی بود ولی دردی برام نداشت شاید برای این بود که به این زخم ها عادت کرده بودم کاغذ هارو با اون یکی دستم برداشتم خب اینا دیگه چی هستن! این اطلاعات حمله و اطلاعات وجود چنین ویروسایی اینجا چیکار میکرد چرا اینارو گزارش ندادن....کامپیوتر روشن شد احساس سرگیجه داشتم برای همین روی صندلی نشستم یه پوشه توجهمو جلب کرد اسم پوشه وحشت بود ....پوشه رو باز کردم یه سری عکس بود با یه سری نوشته که در مورد همین حمله ها بود تاریخشون برای یک روز پیش بود یه فایل صوتی ام بود که بازش کردم فایل : امیدوارم تویی که داری این فایل رو گوش میدی بتونی به مردم بیگناه کمک کنی یا این اطلاعات رو به دست کسی برسونی که بتونه کاری انجام بده ...من تازه با خبر شدم که دوتا ازمایشگاه توی نیویورک وجود داره که یه کاری وحشتناکی انجام میده این اتفاقاتی که افتاده ام زیر سر اوناست این قضایارو دولتم متوجه شده اما یه چیزای دیگه ام هست من تازه متوجه شدم میدونم که قبلا همچین ویروسایی وجود داشته اما این یکم عجیبه بعد از اینکه چند نفر رو مبتلا میکنن بدنشون ریشه میزنه و نابود میشن اونا حتی میتونن وجودتو از جاهای دورتر هم حس کنن اگه بخوان سرعتشون چند برابرهم میشه....(نفس کشید همراه با سرفه)من دیگه نمی تونم ادامه بدم من رئیس پلیس محلی مارول کاتسو هستم ... اطلاعات رو بردار و از اینجا بروووووووو وقتی صدا قطع شد فلشی که همراه داشتم رو از توی جیبم در اوردم و همه‌ی اطلاعات رو ریختم توش به همراه اون چند تا کاغذ گذاشتمشون توی جیبم صدای راه رفتن یه نفر اومد وقتی برگشتم یه پلیس مبتلا شده دیدم یه خانم بود نور چراغ قوه تفنگمو روی تیکت لباس متمرکز کردم نوشته بود مارول کاتسو پس این بود ..... تفنگ رو روی سرش نشونه گرفتم و گفتم لیون : ممنون برای کمک هات مارول ....ولی واقعا متاسفممممممممم بهش شلیک کردم از اداره پلیس خارج شدم احساس کردم هنوز یکی داره نگام میکنه ولی اهمیت ندادم به ساعتم نگاه کردم ساعت ۶:۳۹ بود و هوا داشت تاریک میشد ...ساعتمو یه حالت ردیاب در اوردم و بقیه رو پیدا کردم به سمت علامت رفتم از اینجا فقط یه ربع فاصله داشتن ________________________________________________ جلوی در یه خونه رسیدم با خودم گفتم یعنی اینجان دلمو به دریا زدم و نزدیک در خونه شدم امیدوار بودم اینجا باشن چون از شدت سردردم دیگه نمیتونستم یه قدم دیگه بر دارم چند ضربه به در زدم و.... * کریس * یک ساعتی بود توی این خونه بودیم هوا هم داشت تاریک میشد اون BOW ها تازه دست از سرمون برداشته بودن کنار کلر نشستم و دستمو انداختم پشتش کریس : چطوری؟😁 بهم نگاه کرد و گفت کلر : خوبم کریس : ببین این قضیه تموم بشه من و تو جیل میریم مسافر نظرت چیه ؟ کلر : عالیه🙁 دو تا دست از پشت روی شونم قرار گرفت جیل : امیدوارم نظر منم براتون مهم باشه ...چون من کاملااااا موافقم 🤩 کریس : شک داشتم اگه غیر این بود عزیزم😅 کلر بهمون نگاه کرد و گفت : آره خیلی خوبه که میریم مسافر 🙄 جیل : مطمئنی خوبی!؟ کلر : نه کریس : بخاطر حرفای لیونه کلر : اره ...یعنی نه ... بخاطر حرفای خودمه ...من اونو خیلی بهتر از همتون میشناسم اون همچین ادمی که گفتم نیست من زیاده روی کردم شاید برای همینه که غیبش زده جیل : شاید بخاطر حرفات ناراحت بشه ولی قهر نمیکنه و بره...حتما متوجه یه چیزی شده و رفته کلر : ولی اگه بخاطر حرفای من رفته باشه و بلایی سرش بیاد خودمو نمیبخشم کریس : بلایی سرش نمیاد بعد از اینکه این حرف رو زدم در با چند ضربه که بهش خورد به صدا در اومد بلند شدم و به جیک و پیرس نگاه کردم جیک : یعنی خودشه پیرس : اون که نمی دونست ما اینجاییم به سمت در رفت میخواستم سوالی بپرسم که با شنید صدای اون شخص دهنمو دوباره بستم ... : لیونم به سمت شری برگشتم و گفتم که سیستم رو باز کنه در رو باز کردم بدون اینکه حتی نگاهی بهم بندازه اومد داخل شد و منم در رو بستم شری : لیون اومدی!.... کجا بودی تو ؟ حالت خوبه اتفافی که برات نیوفتاد لیون : خوبم😶 (نگاهش بدون حس بود مثلا😅) به هیچکدوم از ما ها نگاهی نکرد حتی وقتی جواب شری رو میداد با اسلحه‌اش ور میرفت بعد چند دقیقه اسلحه رو سر جاش گذاشت و سرشو بلند کرد و به کلر نگاه کرد و دوباره سرش رو چرخوند کریس : احیانا میتونم بپرسم کجا غیبت زد لیون : اره کریس : خب😐...کجا بودی؟ لیون : رفتم دنبال یه چیزی جیک که رو به روی لیون رو زمین نشسته بود گفت جیک : چیز یا شخص ! لیون /: جیک : منظورم اینکه رفته بودی به رابط عزیزیمون سر بزنی خیلی دوست دارم ببینم چه شکلیه !خوشگله 🤩 لیون : خفه شو شری : جیک 😳 واقعا که تو یه...... جیک : شوخی کردم ....ولی چرا یکی از اونا نمیاد به این پیرس بدبخت محل بده ...قیافه نداره ولی خب ادمه (برای اینکه حرص لیون و پیرس رو دربیاره میگفت) پیرس : اره من ادم هستم اما خب تو اونم نیستی 😅 دخترا زده بودن زیر خنده حتی کلرم میخندید منم خندم گرفت اما قیافه لیون تغییری نکرد ...چند قدم برداشت و رو به روی جیک وایستاد و گفت لیون : خفه میشی یا خودم خفه ات کنم جیک : اوکی ..چرا جوش میاری ...یکم اروم باش از جیک دور شد و رو به روی کلر نشست فکر کردم میخواد با کلر حرف بزنه اما حتی نگاهشم نکرد لیون : کریس یه نگاه به اینا بنداز.... چندتا برگه که خونی بودن خون روی برگه ها تازه بودن انگار همین الان خونی شده باشن به دست لیون نگاه کردم حدسم درست بود کریس : دستت چی ش.... لیون : مهم نیست برگه ها رو نگاه کن ....
 4. جدیدا
 5. M.A.S

  مشکل اجرای بازی رزیدنت اویل 2

  سلام دوست عزیز. در مورد ابعاد کات سین ها باید بگم برای منم همینطوری بود ولی صدا و تصویر احتمالا مشکل از کارت صدات هست
 6. ممکنه نسخه بازیتون فرق داشته باشه ؛ یا کرک بازیتون از نوع دیگری باشه مثلا : Steam , SKIDROW که این سیو فقط بر روی نسخه کرک شده کامل : Reloaded کار میکنه. (RLD)
 7. سلام نصب کردم اما کار نکرد
 8. Leon_sk

  قهرمان تنها

  "اینم نیویورک" *شری* من کلر و جیک وارد اتاق شدیم و پیش بقیه نشستیم که لیون شروع کرد به توضیح دادن وقتی بحث کار درمیون بود نه تیکه مینداخت نه شوخی میکرد لیون:خب اون حمله هایی که به اون شهر شد مطمئنن به حمله ای هایی که قراره به نیویورک بشه و البته اولین حمله شروع شده ربط داره از اطلاعاتی که به کمک هانیگن و چند نفر دیگه به دست اوردم فهمیدم خیلی وقته هیچ خرید و فردشی توی بازار سیاه رخ نداده پس یه احتمال می مونه اینکه با یه فاجعه جدید با یه نوع بندی جدید ولی با اصالت ویروس های قبلی سر و کار داریم ما باید بریم نیویورک یه سری ازمایشگاه های مخفی که موقعیتشو از یه رابط گرفتم اونجا وجود داره که از مرحله ساخت تا برداشت درست بغل گوش ماست تنها کار اینکه.. لیون داشت حرف میزد که یهو جیک پرید وسط و حرف لیون ماسید تو جیک : محض اطلاعات عمومی میپرسما احیانا رابط عزیز خانم نبود🤨 اخه ما از این رابط ها نداشتیم تو سازمان مگه اینکه تازه باهاش اشنا شده باشی و فرضیه دوم اینکه یه چند سال و اندی هست که میشناسیش هممون با این حرف جیک زدیم زیر خنده فقط قیافه لیون دیدنی بود که داشت با چشماش جیک رو می خورد که یهو گفت لیون : منم محض اطلاعات عمومی میپرسم احیانا حقوقت اضافی نکرده یا هوس اضافه کاری نکردی ؟ با این حرف لیون من و کلر و جیل نمی تونستیم جلوی خودمونو بگیریم جیک: به چی میخندین لیون راست میگه دیگه ما کلی از این رابط های خوشگل و تو دل برو در سازمان داریم میخواین بریم نشونتون بدم کیلویی هم میدیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کریس تو نمیخوای کریس: من غلط بکنم لیون: بسه دیگه جیک شورشو در اوردی جیک: باشه باشه ارام باش لیون شروع کرد به گفتن بقیه حرفاش لیون:تنها کاری که باید انجام بدیم اینکه بریم نیویورک دنبال اون دوتا ازمایشگاه صدای موبایل کریس بلند شد کریس: بله پیرس .....باشه اره بگو با لیون کار داری میبینمت *لیون* پوکر بهش نگاه کردم خب بگه از طرف BSAA هم اومده چه با من کار داشته باشه چه نه میارنش پیش خودم صدای تقه در اومد که گفتم بیا تو ...:قربان از BSAA اومدن بزارم بیاد ..... حرف تو دهنش ماسید وقتی چشمش به ارم روی لباس کریس و جیل افتاد ...:الان میگم بیاد تو پیرس:سلام ..سلام کاپیتان ..سلام فرمانده کندی و بقیه وقتب داشت مینشست چپ چپ به جیک نگاه کرد که دلم خواست یکم جیک رو اذیت کنم تا ادم بشه _پیرس لیون صدام کن برا صدمین بار .....اونی که باید فرمانده یا رئیس صدام کنه نمیفهمه من فرمانده تو نیستم که بهم میگی فرمانده مگه نه جیک ؟ جیک : تیکه مزخرفی بود خوشم نیومد پیرس : من عادت دارم کسایی که که از من مقامشون بالا تره رو با لقب هایشون صدا کنم حالا جز هر سازمانی باشن فرمانده کندی لبخند کوتاهی بهش زدم و با خودم گفتم کلا بچه بفهمیه و به جیک نگاه کردم بر عکس این حالا اینجا چیکار داره که یهو دو زاریم افتاد _کریس اینکه دیگه ربطی به ازدواجت نداره 😑 داره🤔 کریس : نه نداره😂 _یعنی من فک کنم یه لشکر زیر سر داری رو نمی کنی اگه کسه دیگه هم میخواد بیاد بگو کریس: اطمینان دارم کسه دیگه ای نیست _باشه بلند شدم وقتشه بریم دیگه بریم سرنوشت منتظرمونه (سرنوشت🤨 بیخیال بابا این چیه دیگه ) همه باهم سوار هلیکوپتر سازمان شدیم تا نیویورک راهی نبود (ولی دلیل نمیشه پیاده بریم😂) ________________________________ کریس داشت نقشه رو مرور میکرد برای بقیه اما خب من حتی یه کلمه از حرفاشم نفهمیدم حواسم یه جای دیگه بود سرمو رو به دیواره هلی کوپتر تکیه داده بودم سر درد داشتم نمیدونستم دارم به چی فک میکنم یه شخص یه مکان شاید یه زندگیه دیگه دلم خیلی هوس یه زندگی اروم رد کرده بود تو افکارم غرق شده بودم که خلبان گفت خلبان: فرمانده رسیدیم جیک:هیس مگه نمیبینی داره در باغ افکارش قدم رو میره با یه اخم از روی اعصابانیت به جیک. سرمو برگردوندم سمت خلبان _ یه جای خلوت فرود بیا بعدشم بر نگرد سمت سازمان توی یه جای امن فرود بیاین شاید به کمک شما دوتا نیاز شد دوتا خلبان ها : چشم قربان بعد از ۱۰ دقیقه فرود اومدن هممون از هلی کوپتر پیاده شدیم _اندرو و جیسون با هم در ارتباط باشین حواستونم به خودتون باشه نمیخوام اتفاقی براتون بیوفته اندرو: چشم قربان هلی کوپتر رفت چشمم به اطراف افتاد همه جا بوی مرگ میداد یه حسی بهم میگه شاید از مارم باشه کلر: هی بچه ها اینم نیویورک پیرس : اما فک کنم هیچ شباهتی بهش نداره پیرس راست میگفت هیچ شباهتی به جایی که من توش زندگی می کردم نداره ...... . . . اینم یه پارت بعد مدت های طولانی😁🙈
 9. منم با این حرف معافقم اویل چهار اویل پنج خیلی بهتر از شش وهفته انصافا
 10. ایستراگ های بازی | Resident Evil 3 Remake Easter eggs همانطور که مطلعید، چندی قبل بود که بازی Resident Evil 3 Remake که بازسازی بر عنوانی با همین نام که در سال 1999 منتشر گشت است، بالاخره عرضه شد. این اثر ایستر اگ‎ها و اشارات فراوانی دارد که تعدادی مربوط به نسخه اصلی بازی، تعدادی مربوط به اتفاقات این سری و تعدادی دیگر نیز مربوط به سایر بازی‎های سبک وحشت و بقا هستند. در این مقاله قصد داریم بدون اسپویل شدن بازی برای شما، به ذکر این 14 ایستر اگ بپردازیم. قابل ذکر است که بعضی از ایستر اگ‎ها بسیار واضح هستند؛ برای مثال یکی از لباس‎های شخصیت اصلی یعنی جیل ولنتاین (Jill Valentine) که در نسخه اول این سری وجود داشت و می‎توانید در طول بازی آن را به دست آورید. بعضی دیگر از ایستر اگ‎ها نیز پیدا کردن‎شان کمی سخت‎تر است. برای مثال، رمز کمد‎ها و قفسه‎هایی که در Resident Evil 2 قفل بودند، در Resident Evil 3 نیز مشابه است که کاری منطقی است زیرا شما دقیقاً با همان کمد یا قفسه روبرو می‎شوید! در زیر می‎توانید با ایستر اگ‎های این اثر آشنا شوید. راهنمای حل معماهای بازی لباس .S.T.A.R.S بعد از به اتمام رساندن بازی و به دست آوردن امتیاز کافی، می‎توانید لباس کلاسیک جیل که همان لباس S.T.A.R.S. است را به دست آورید که در نسخه اول این سری وجود داشت. قابل ذکر است که تقریباً تمام جزئیات این لباس حفظ شده و شاهد اثری کاملاً با کیفیت و البته نوستالژیک هستیم. دیگر شخصیت‎های بازی‎های CAPCOM در مغازه اسباب بازی فروشی شهر راکون، می‎توانید پوسترهایی از شخصیت‎های دیگر بازی‎های شرکت Capcom را مشاهده کنید که می‎توان به شخصیت آرتور (Arthur) از بازی Ghosts and Goblins، و مگا مَن (Mega Man) اشاره کرد. همچنین پوسترهایی دیگر نیز در محیط بازی وجود دارند که به نظر اشاره به عناوین دیگری دارند که حتی برخی از آن‎ها ساخته شرکت Capcom نیستند که از نمونه آن می‎توان به پوستری در تونل قطار اشاره کرد که به نظر از بازی Bubble Bobble هستند. پوسترهای نسخه اصلی RESIDENT EVIL 3 تعدادی از پوسترهایی که در نسخه اصلی Resident Evil 3 وجود داشتند، به صورت دست نخورده در این بازسازی نیز قرار دارند که از نمونه آنان می‎توان به AquaCure، Big.E و … اشاره کرد. همچنین پوسترهای جدیدی از برخی فیلم‎ها در بازی قرار داده شده است که اشاره‎هایی به برخی آثار برجسته سینما مانند Top Gun، Alien، Terminator و … اشاره کرد. همچنین اشاره دیگری نیز به فیلم Alien در بازی وجود دارد. در دقایق ابتدایی می‎توانید کافه‎ای با نام Sigourney را مشاهده می‎کنید که اشاره‎ای به بازیگر معروف این فیلم، سیگورنی ویور (Sigourney Weaver) است. افسر ماروین وقتی کنترل شخصیت کارلوس (Carlos) را به دست می‎گیرید و به مقر پلیس می‎روید، یک چهره آشنا می‎بینید؛ او کسی نیست جز افسر ماروین (Marvin) که در Resident Evil 2 حضور داشت. برای اولین بار در کل این سری، بالاخره می‎فهمیم چه بلایی به سر او آمده است. همچنین می‎توانید وارد راهرویی شوید که پوستر افسر برد ویکرز (Brad Vickers) در آن وجود دارد. در همان اتاق، کمدی وجود دارد که در آن لباس پلیس معروف لیان (Leon) را نیز می‎توانیم ببینیم. کلاه MR. X اگر یادتان باشد در هال اصلی مقر پلیس در Resident Evil 2 شاهد کلاهی بودیم که به عقیده عده‎ای مربوط به مستر ایکس (Mr. X) دشمن مخوف بازی بود. این کلاه در این بازی نیز وجود دارد. البته به نظر می‎رسد این نظریه چندان هم درست نباشد و کلاه مذکور شاید یک کلاه عادی یا کلاه کلانتر شهر باشد. به هر حال هر کس برداشت خودش را دارد. POWER STONE اگر تمام قطعات مربوط به پازل Kite Bros Railway را پیدا کنید، در نهایت بازی به شما آیتم‎هایی به نام Power Stones می‎دهد که اشاره‎ای به عنوانی با همین نام ساخته شرکت Capcom در سال 1999 است. PUBLIC MARKET در دقایق ابتدایی بازی که کنترل جیل را بر عهده دارید و وی از آپارتمانش فرار می‎کند، با تابلویی مواجه می‎شوید که بر روی آن نوشته Public Market به رنگ قرمز به چشم می‎خورد. این اشاره‎ای به یک مکان واقعی در شهر سیتل ایالت واشنگتن است. پلیس‎های کشته شده در RESIDENT EVIL 2 وقتی وارد ضلع غربی مقر پلیس می‎شوید، به وضوح می‎بینید که دو افسری که در راهرو نسخه دوم بازی به دست لیکرها (Licker) کشته شده بودند چگونه به قتل رسیده‎اند و کارلوس نیز کمکی به آنان نمی‎کند. دیوار منفجر شده در حمام مقر پلیس در RESIDENT EVIL 2 ممکن است هنگام تجربه Resident Evil 2 این سوال برای‎تان پیش آمده باشد که چرا بخشی از دیوار حمام در مقر پلیس منفجر شده بود. در Resident Evil 3 می‎فهمید که در واقع این کار کارلوس بوده است. موجودات جهش یافته در NEST وقتی در نقش جیل وارد NEST می‎شوید وارد یک آزمایشگاه ترسناک می‎شوید که در آن جا درون محفظه‎هایی شیشه‎ای انواع Tyrant های معروف (موجوداتی مانند مستر ایکس از نسخه دوم، نمسیس در همین نسخه و …) این سری را شاهد هستید که آماده رها شدن به درون شهر راکون و ایجاد آشوب هستند. در این آزمایشگاه به غیر از Tyrant ها می‎توانید موجودات دیگری از این سری بازی را نیز مشاهده کنید. اشارت مختلف کارلوس به وقایع RESIDENT EVIL 2 وقتی در نقش کارلوس وارد مقر پلیس می‎شوید، وی اشارت مختلفی به جریانات نسخه دوم سری می‎کند؛ از قبیل مسخره کردن مراسم ورودی لیان، اشاره به لباس وی و … . حتی میبینیم که او بسیار حرف گوش‎کن‎تر از لیان بوده و از درها و مکان‎هایی که علامت خطر دارند به راحتی دوری می‎کند. پوستر عجیب وقتی در نقش جیل هستید، خارج از مغازه اسلحه فروشی با یک پوستر برخورد می‎کنید که به نظر اظهارات یکی از شهروندان است که اطلاعات زیادی در مورد وقایع رخ داده داشته است. ظاهراً کسی به حرف‎های وی توجهی نکرده است. دیالوگی از نسخه اصلی RESIDENT EVIL 3 در یکی از قسمت‎هایی که نمسیس جیل را دنبال می‎کند، وی دیالوگی را خطاب به نمسیس به زبان می‎آورد که بسیاری از طرفداران قدیمی آنان را به خوبی به یاد دارند. جالب است بدانید که این دیالوگ، مستقیماً از نسخه اصلی گرفته شده و بدون تغییر است. آهنگ پایانی نسخه اصلی RESIDENT EVIL 2 وقتی در نقش جیل وارد مغازه دونات فروشی Moon می‎شوید، آهنگی را می‎شنوید. اگر نسخه اصلی Resident Evil 2 را تجربه کرده و به پایان رسانیده باشید، قطعاً این قطعه برای‎تان آشنا خواهد بود. آهنگ مذکور، دقیقاً همان آهنگی است که در پایان بخش کمپین مربوط به لیان در نسخه اصلی وجود داشت که متاسفانه در بازسازی آن لحاظ نشده بود. پایان.
 11. سلام بخش کلر رو یادمه باید لیان رو تموم کنی تا بتونی بری شایدم اشتباه کنم الان درست یادم نیست. در مورد کاتسین ها : کارت گرافیکت نصبه؟ البته زمانی که من خودم این بازی رو دان کردم موقعی که در رو باز میکردم کلی طول میکشید تا بره به گیمپلی. میخوام بگم چون بازی خیلی قدیمیه اشکالات زیاد داره
 12. CHRIS-7

  مشکل اجرای بازی رزیدنت اویل 2

  در جواب تون باید بگم باید یه طوری بتونید صفحه تنظیمات رو بالا بیارید ، اگرهم این مشکل رو دارید شاید ایراد از سیستم خودتون باشه ! باز دوستانی @Mr.Scott Kennedy @کاپتان پرایس 1378 @M.A.S که ممکنه تجربه بیشتری داشته باشند بیان راه حلشو بگن.
 13. Hitman

  مشکل اجرای بازی رزیدنت اویل 2

  این دکمه هارو میزنم ولی تغیری ایجاد نمیشه و صفحه تنضیمات اجرا نمیشه کات سین ها ابعادش کوچیک میشه و صدا و تصویر باهم یکی نیست
 14. CHRIS-7

  مشکل اجرای بازی رزیدنت اویل 2

  سلام. این نسخه قدیمی و تست شده خودم هستش که اخیرا بدلیل درخواست های دوستان جهت پست کردن ستاپ کردمش و برای دوستان قرار دادم. شاید نیاز باشه تا تنظیماتی رو روی بازی اعمال کنی چون یک قسمت تنظیمات داره که با یکی از کلید های فانکشن کیبورد (یعنی F1 , F2 ,F3 ,....) بزنی تا صفحه تنظیمات نمایان بشه اونجا حالت های مختلف تنظیمات (مثلا : hardware . software, intel 730 , voodoo , voodoo2) رو اعمال کن ببین کدوم جوابتو میده .
 15. Hitman

  مشکل اجرای بازی رزیدنت اویل 2

  سلام دوستان من رزیدنت اویل 2 نسخه کامل و اورجینال رو از همین سایت دانلود کردم ولی تاپیک قفل بود و اینجا مشکل رو میگم وقتی بازی رو اجرا میکنم صدای قسمت کاتسین ها خیلی جلوتره و فیلم اروم تر پخش میشه طوری که صدا تموم میشه ولی هنوز داره دمو نشون میده و مشکل دوم بخش کلر هست که اصلا کار نمیکنه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
 16. CHRIS-7

  دانلود بازی resident evil 2

  شاید مشکل از سیستم خودتون باشه که فایل های دانلودی تون خراب میشه ، از مرجع دیگری دانلود کنید
 17. Peyman1998

  دانلود بازی resident evil 2

  فایل خرابه چندین مرتبه دانلود کردم هربار ارور میده و اصلا باز نمیشه!
 18. Leon_sk

  قهرمان تنها

  "شش نفری" *لیون* با صدای الارم مزخرف گوشیم بلند شدم اخه این این چ صدایه یجوریه انگار همه چی گل و بلبل منم تو شرکت بیمه کار میکنم(مثال مزخرفی بود😐😂) بدون نگاه کردن به آینه اتاقم رفتم سر کمد لباسا واو که تنوع رنگی: (مشکی سفید طوسی) یه تیشرت مشکی و شلوار جین مشکی پوشیدم اطلاعاتی که هانیگان در اورده بود رو توی یه هارد ریختم رفتم سمت ماشینم که چشمم به موتور سیکلتم که اون سمت گاراژ بود افتاد خب فک کنم نظرم عوض شد چون رفتم سمت موتور سیکلتم 😆 و سوار شدم و البته به عنوان یه پلیس با شخصیت باید عین ادم برونم چون دو ماه پیش بخاطر سرعت زیادم با موتور کلی جریمه دادم و موتورم رو که خوابونده بودن با بد بختی پس گرفتم _____________________________________________________ وقتی رسیدم جلوی در سازمان چشم خورد به جیک که توی محوطه سازمان عین ادمای شکست خورده راه میرفت که چشمش خورد به من و اومد نزدیک از موتور پیداه شدم و از یکی از سرباز ها خواستم تا ببرتش پارکینگ جیک:تو که حق موتور سواری نداشتی ؟ _دوماه گذشته جیک:شش ماه بود منع موتور سواریت _الان مشکلت اینه که عین بوقلمون تو محوطه راه میرفتی جیک:نه منتظر شری ام نیش خندی بهش زدم و زیر لب گفتم باز دعواتون شده با هم نیومدین به نشانه تاکید سرشو تکون داد و از کنار گذشتم وارد ساختمان شدم که یکی از سربازه منو صدا زد ....:قربان _بله ....:دونفر از اعضای BSAAداخل اتاقتون هستن با سر تایید کردم که متوجه شدم و رفتم سمت اتاقم خب مثل همیشه نیازی به در زدن نیست😆 جیل:سلام لیون _سلام کریس:خب جیل تو برو دیگه گفتی میای لیون رو ببینی بیا دیدش دیگه حالا برو سازمان جیل:با خودش چیکار دارم میخواستم باهاش حرف بزنم پوکر نگاشون کردم چی میگن اینا اصلا جیل چی میخواد اینجا نیومده چرا کریس داره بیرون میکنه جواب تمام این سوال ها رو با حرفی که جیل زد گرفتم جیل:منم باهاتون میام _ها؟کجا میای؟ جیل :دنبال اون یارو دیگه وپیدا کردن اطلاعات و جلوی این اتفاقات رو گرفتن چی میگه این رومو کردم طرف کریس _چیزی که از قلم ننداختی...مطمئن باشم😑 جیل:اون نگفت خودم فهمیدم _باش کریس:ازدواج کنی میفهم _پس فهمیدن این قضیه منطفیه(😂😂) جیل: بیام _امممم باشه فقط کسی دیگه ای نباید بفهمه کریس:باشه؟😑 _اره کریس زیر لب پوووفی کرد و ی سری عکس بهم نشون داد .....زیااد نااشنا نبودن خیلی سال از این عکسا میبینم ولی یچیزی منو از این عکسا میترسوند اینکه نکنه راکون سیتی دوباره تکرار شه اینکه نتونم مثل این شهر کوچیکی که تازگیا الوده شده بود جلوی پاک سازی شو با بمب های ارتش بگیرم نفس عمیقی کشیدمو گفتم _سه نفری باید همه چیو درست کنیم که یهو یکی در رو بی هوا باز کرد و گفت ...._ششنفری سه تایی به سمت صدا برگشتیم و با چهر های :جیک کلر و شری رو به رو شدیم اینا رو کجای دلم بزارم _نه سه نفری بیشتر خوش میگذره کلر:اتفاقا میخوایم به تو یکی خوش نگذره برا همین ما ام میایم رو به جیک و شری گفتم _الان اشتی کردین؟ شری:جیک تو همه چیزو باید به همه بگی 😠 جیک: من من چیزی نگفتم خودش فهمید _نه خودش گفت جیک :لیون نمیشه خفه شی هاااا _خب راستش نه...و اینکه رئیس یا قربان باید صدام کنی...حالا ام برید 🖐 کریس:لیون بهتر باشن دیدم که جیلم موافقه _باشه ولی جونتون پای نه مسئولیت مرگ کسی قبول میکنم نه کسی نجان میدم کلا خوشحال میشم وقتی مبتلا شدین همون موقعه یه تیر تو سرتون خلاص کنم دیدم همه با چشم های گرد دارن منو نگاه میکنم که با لبخند ریزی گفتم _شوخی کردم کلا فرشته نجات بودن از وظایف منه
 19. سلام به انجمن خسته! دوستان یه ماه دیگه منتشر انتشار تریلر جدید اویل 8 باشید!
 20. منظورتون چیه ؟ پسورد نداره ، خودم ستاپ کردمش جهت نصب کردن بازی
 21. سلام دقیقا باهات موافقم. اصلا رزیدنت اویل با این نسخه معروف شد ولی با نسخه های 6 و 7 (تاکید بیشتر روی نسخه هفتم) نابود شد. علت اینکه کپکام داره اویل 8 رو مثل اویل 4 میسازه و یا حتی شایعاتی از ریمیک شدن نسخه 4 به گوش میرسه به خاطر اینه که خود کپکام هم میدونه این بازی چه شاهکاری بود.
 22. عالللییییییییییییییییییی ممنون خیلی عشقید
 23. متاسفانه کار نکردم باهاش اما زمانی که اجراش کنید و بعد از اون بازی رو هم اجرا بکنید پنجره ترینر باید به حالت Game is Running در بیاد که اصولا ترینر بازی رو بشناسه و بعد از تب هایی که داره قسمت characters می تونید شخصیت ها رو عوض کرده و بازی رو از منو ریستارت کرده که امیدوارم نسخه ی بازیتون کامل باشه تا ارور پیدا نشدن فایلی رو نده. نمونه تصویر زیر که خیلی امکانات داره :
 24. سلام خیلی خوشحالم که یه تاپیک تازه زده شده. از نظر من اویل 4 شاهکار تکرار نشدنی ایه. همه قسمت های این بازی عالی بود از اولش تا اخرش واقعا تفکر آقای میکامی توی این بازی ستودنی ایه!
 1. نمایش فعالیت های بیشتر
×
×
 • اضافه کردن...