راهنمایی بازی - Resident Evil Code:Veronica X - انجمن خانه بازی ها رفتن به مطلب
اطلاعیه
جهت استفاده کامل و دانلود از انجمن ثبت نام کنید. ! به انجمن خانه بازی ها خوش آمدید

PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME REMAKE

پست های پیشنهاد شده

شروع بازی :

 

بعد از دیدن دمو شما در زندان هستید از ایتم خود فندک را انتخاب و دمویی به بینید بعد از دیدن دمو شما بیرون از زندان هستید .خشاب را از روی زمین و چاقو را از روی میز کنار درب بردارید به بیرون رفته در اینجا بازی را میتوانید ذخیره کنید بغل دستگاه جوهر می باشد ان را بگیرید { برای ذخیره } به سمت جلو رفته از پله ها بالا رفته در منطقه قبرستان هستید به سمت جلو راست خود راه را ادامه داده دمویی به بینید زامبی را را یا دست به سر کنید یا بکشید چون شما تفنگی ندارید با چاقو این کار را بکنید به راه خود ادامه از درب روبرو خارج و به جلو رفته دمویی دیگر به بینید حال شما تفنگ دارید به سمت درب روبروی خود رفته داخل شوید در سمت چپ خودتان دربی برای کوتاه کردن راه که احتیاج به کلید دارد را می بینید{ از درب که وارد شدید سمت چپ خود }

 

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

 

 

به جلو رفته اول بالای پله ها بروید در انتها گیاه سبز را برداشته وارد درب شده و زامبیها را کشته و در اینجا تعدادی ایتم وجود دارد انها را گرفته در آشپزخانه از روی دیوار نقشه را بگیرید داخل درب بعدی شوید به جلو رفته ایتم را برداشته وکنار پنجره میتوانید خشاب را بردارید به محض گرفتن خشاب دمویی می بینید سریع زامبی را کشته و اسلحه او را گرفته بفیه زامبیها را بکشید و به سمت حمام رفته و خشاب را در اخرین جا بگیرید راه را تا بیرون برگشته از پله ها پایین امده دمویی به بینید راه را به سمت جلو ادامه داده در جلوتر دمویی دیگر به بینید و در اخر وارد درب شده تعدادی زامبی در اینجاست که اکثر انها در پشت فنس میباشند .

 

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

 

 

راه را ادامه در انتها وارد درب شوید به سمت جلو رفته دمویی به بینید . اینجا محیط حفاظت شده است شما باید وسایلی که اهنی بوده را داخل این جعبه گذاشته رد شوید اگر ایتم اهنی داشته باشید اگر جلو بروید درها اتوماتیک بسته میشوند و در دمو به جعبه ای اشاره میشود ایتم اهنی را در صندوق بگذارید و دستگاه بغل جعبه را برسی تا آژیر قطع و دربها باز شوند به جلو رفته در انتها در سمت چپ دستگاهی را می بینید اینجا را به خاطر داشته باشید در اینجا تعدادی خشاب وجود دارد انها را گرفته از درب رد شده ایتم را از روی میز بگیرید به جلو رفته دمویی به بینید حال در اینجا استیو روی پنل درب کارهایی انجام داد پنل را برسی تا دربی باز شود{درب در محل فنسها میباشد} روی میز کامپیوتر x را زده دربی باز میشود و ایتم طلایی را بگیرید به سمت دستگاهی که گفتیم برگشته درب سمت چپ را باز و ایتم را گذاشته دموی کوتاهی به بینید حال این دستگاه بعد از انالیز کردن قطعه ، باید ان را در سمت راست کپی کند { برای اطلاع : چون این ایتم اهنیست نمیتوانید ان را از درب خارج کنید } وقتی ان را در دستگاه گذاشتید نمیتوانید ان را بردارید ، به قطعه ای احتیاج دارید که اهنی نباشد به سمت عقب برگشته در اینجا ایتمهای اهنی را در جعبه گذاشته و رد شوید در هنگام خروج دستگاه اتوماتیک به شما میگوید میتوانید ایتمهای خود را پس بگیرید فقط ایتمهایی که احتیاج است بردارید بقیه را همینجا بگذارید بعدا میتوانید انها را بگیرید ، به سمت درب رفته خارج شوید در اینجا در محوطه فنس ها هستید به سمت درب کر کره ای بغل خودرفته و روی پنل ان x را بزنید . yes را انتخاب دمویی می بینید سریع به بشکه درون شلیک تا زامبیهای درون بمیرند به داخل رفته کپسول اتش نشانی را در انتها برداشته و بقیه زامبیها را کشته به سمت قبرستان برگردید در اینجا زامبیها را کشته و در انتها اتشی می بینید ان را با کپسول خاموش کیفی که انجاست را بگیرید . در بازی بیشتر شی هایی یا ایتمهایی که میگیرید را میتوانید به این طریق نگاه کنید یا باز کنید ویا..... وقتی کیف را گرفتید روی کیف x را زده و گزینه وسط CHECK را زده حال با دکمه R1+L1 میتوانید کیف را عقب جلو بکنید { زوم } و با دسته شوک سمت چپ میتوانید ان را بچرخانید کیف را به سمت روبروی خود نگه داشته زوم کنید و با دکمه X ان را باز ایتم ها را بگیرید و حال شما همه راه را تا دستگاه کپی برگردید این همان قطعه یست که شما لازم دارید به سمت دستگاه برگشته باز لوازم اهنی را در جعبه گذاشته به سمت دستگاه کپی رفته ایتمی که گرفتید را در انجا قرار داده دمویی کوتاه به بینید حال ایتم را بگیرید و برگردید به جایی که اولین بار استیو را دیدید در اینجا یک درب دودهنه قرار دارد که کلیدی می خواهد ایتم درست کردید را در اینجا استفاده کنید و از درب رد شوید .

 

 

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

به سمت جلو رفته از راهروی کنار پل رد شوید و خو را به ان سو برسانید و گیاه سبز یا علف سبز و از روی ماشین خشاب را برداشته و جعبه را هل داده تا پلی درست شود بتوانید به ان سو بروید از پله ها بالا رفته و در محوطه جلو زامبیها را کشته اینجا را به یاد داشته باشید در سمت راست شما دربیست کوچک فعلا داخل نشوید چون احتیاج به کارت دارید راه را به سمت جلو ادامه از پله ها بالا وارد درب شده در اینجا سگ ها را کشته و به سمت جلو رفته وسط محوطه اولین لوح را بردارید باید 2 لوح دیگر از این لوح ها را برداشته تا بتوانید آسانسوری را فعال که با ان بتوانید سوار هواپیما شوید و از این مرحله رد شوید . به بالای پلیکان به سمت درب رفته در کنار علف سبز را برداشته وارد درب شده به جلو رفته دمویی کوچک به بینید در اینجا فقط به سمت بالای پلیکان رفته از پلیکان دومی هم بالا بروید و داخل درب شوید .

 

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

 

 

در اینجا ایتهایی است انها را بگیرید و دراینجا میتوانید بازی را ذخیره کنید صندوقی در اینجاست که میتوانید اضافات را در ان گذاشته در اینجا یک دربیست که باید باز شود و راه اصلی شما در اینجاست که احتیاج به تفنگی دارد که طلایی است که بعدا از استیو ان را می گیرید در این جا میزی است ان را هل داده کارت را بگیرید و راه را برگردید به پایین پله ها رفته در اینتجا کامپیوتری است اول کارت را زوم کرده و نوشته ID کارت را خوانده و بعد ان نوشته را وارد کامپیوتر کرده تا دمویی به بینید رمز این است NTC0394 است وارد کنید دمویی می بینید بعد کارت را YES کرده تا به دور اندازید شما به سمت دربی که در دمو نشان داد شده رفته وارد که شدید زامبیها را کشته و خشاب و گیاه قرمز را برداشته در اینجا دربهای دیگر بسته است فقط درب روبرویی شما باز میباشد داخل شوید خشاب را بردارید به سمت جلو رفته چراغ چشمک زن ابی را می بینید ان را برسی کنید ان را روشن دمویی به بینید حال به داخل رفته و در همین جا بغل دیوار ایتم { سبکان } را گرفته در انتها اسلحه طلایی را می بینید ولی بر ندارید اگر اسلحه را بردارید درب بسته شده و اتاق پراز گاز شده و خونتان کم و در اخر می میرید اگر تفنگ را برداشتید باید تفنگ را سرجایش بگذارید تا آزیر قطع و درب باز شود . به بیرون برگردید به سمت درب اصلی که از انجا به داخل این خانه امدید وقتی می خواهید اینجا را ترک کنید دمویی کوتاه می بینید باید به استیو کمک کنید به همین جا که الان بودید برگردید و روی پنل کلیک کنید دمویی می بینید حال باید دو ایتم تفنگ را انتخاب کنید { e و c }با انتخاب هر تفنگ چراغ ان روشن میشود و در اخر دمویی به بینید بعد از دیدن دمو شما باید به سمت درب اصلی رفته خارج شوید حال به سمت راست خود رفته داخل در ب اهنی باز شده شوید و از پله ها پایین امده زیر پله ها در سمت راست خشاب و ایتم وجود دارد انها را بردارید به جلو رفته خشاب را از روی بشکه برداشته به سمت دستگاه که بغل اب است رفته و ایتم سبکان را استفاده و ان را بچرخانید تا دمویی به بینید حال سوار شوید و در پایین پشت سر شما کیف میباشد که جای شما یا فضای ایتم شما را زیاد میکند اهرم را چرخانده و منتظر شوید حال به بالای پلیکان رفته راه را ادامه از پلیکان پایین امده و به راه خود ادامه در انتها وارد درب شده 3 زامبی را در اینجا کشته و ایتمها را برداشته دو درب در دو طرف وجد دارد از درب روبرو بروید خود را در منطقه باز و جلوی شما دستگاه کنترل قرار دارد و در اینجا خفاشان به شما حمله میکنند میتوانید از فندک استفاده کنید به سمت جلو رفته شما آسانسور را خواهید دید که به سمت هواپیما میباشد ، روی پنل روبروی خود کلیک کرده و yes را بزنید دمویی کوچک دیده .

 

 

 

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

 

 

 

{ اگر 3 لوح را دارید} را در روی آسانسور استفاده تا سوار هواپیما شده این مرحله را رد کنید } چون هنوز به دولوح دیگر احتیاج دارید ، از درب خارج و وارد درب بعدی شوید به جلو رفته در کنار سوار آسانسور شده به بالا بروید روی پنل جلویی یاید چنگگ را اماده به سمت جعبه ای که جلوی پنل بعدی را گرفته برده ان جعبه را بردارید بعد از اینکه جعبه را از سر راه کنار بردید به سمت پنل رفته و پنل را برسی تا آسانسوری بالا بیاید و دمویی کوتاه به بینید زامبی را کشته و ایتمها و کارت را بردارید حال برگردید تمام راه را تا جلوی خانه برگردید و از درب دیگر اهنی که جلوتر است خارج شوید به سمت جلو رفته در انتها قبل از رسیدن به پله ها درست راست شما درب که کوچک است وارد شوید دمویی به بینید، به غول { کرم اویل 3 } کاری نداشته باشد به سمت جلو سمت چپ داخل اتاق یا درب دو دهنه شوید کنار خود داخل دربی که باز است شوید از پله ها بالا بروید حال به سمت جلو رفته وارد درب بعدی شوید در اتاقکی هستید ایتمها و اسلحه { تیرکمان اویل 3} را از روی میز برداشته حال سعی کنید از اینجا خارج شوید دمویی می بینید بعد از دیدن دمو به سمت جلو رفته وارد درب چوبی شده زامبیها را کشته داخل کمدها یی که دربشان نیم باز است را نگاه کنید و ایتمها یا خشابهارا برداشته و از مرد مرده بغل درب هم خشاب را برداشته داخل درب شوید در حمام هستید به جلو رفته زامبیها را کشته وارد اب شوید در جلو کلیدی داخل اب است که روبروی مجسمه میباشد و اب روی ان میریزد و شما نمیتوانید ان را بگیرید ، اهرم را که کنار سمت راست است را چرخانده و دموی کوچک به بینید حال به جلو رفته کلید را برداشته و اینجا را ترک کنید به سمت بیرون رفته هنوز صدای آژیر را میشنوید درب بغل اهنی را برسی و ان را باز کنید به داخل رفته درب بسته میشود راه را ادامه خشاب را از روبرو گرفته حال دو درب در اینجا می بینید درب اول اتاق که در ان صندوق میباشد و میتوانید بازی را ذخیره کنید در اینجا ایتمهایی وجود دارد یک ایتم با اسم HEMOSTATIC میگیرید این برای اول بازی جایی که از زندان در امدید میباشد باید ان را به مرد مجروح که دیدید داده تا به شما ایتم سنجاق را بدهد برای باز کردن بعضی کمدها و غیره به درد میخورد .

 

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

 

 

درب دوم به محض زدن X دمویی می بینید درب پشت سر شما بسته شده داخل همان درب شوید در سمت راست خود اسلحه ای می بینید اگر فضای خالی دارید ان را گرفته دمویی به شما نشان میدهد و حالا سعی کنید به پایین پله بیایید دمویی می بینید غول دست دراز را کشته به پایین پله رفته دمویی از باز شدن درب می بینید حال داخل درب باز شده شوید دمویی دیگر به بینید بعد از دیدن دمو شما کنترل استیو را در دست دارید زامبیها را کشته و از درب بغل خارج شوید در اینجا از پله ها پایین زامبیها را کشته و از درب بالای پلیکان خارج شوید به سمت جلو رفته دمویی به بینید به سمت جلو رفته وارد درب شوید و به پهلوی استیو که سمت راست شماست بروید دمویی به بینید ، اول از درب روبروی خود درب کوچک خارج شوید و داخل راهرو شده در انتها وارد درب شده از روی دیوار لوح را برداشته برگردید پیش استیو ، حال از درب دو دهنه بزرگ بغل خود خارج شده در محوطه هستید که یک تانک در اینجاست و دو سگ سگها را کشته و اگر ایتمی بود گرفته از درب کوچک خو را به اول بازی برسانید در زندان که ایتم سنجاق قفلی را بگیرید و بعد به همین جا پیش کرم برگشته دربی که بعد از درب اولی امده بودید یادتان است در اینجا در جلو سمت راست دربی دیگر بود دودهنه وارد شوید هنوز صدای آزیر میاید به سمت جلو وارد درب اهنی بعدی شوید و راه را ادامه از درب خارج در اینجا سگ ها را کشته بالای پله ها رفته به سمت تابلوی وسط رفته پنلی در اینجا می بینید یک پنل سنگی روبروی تابلو و در اینجا شما ایتم یک پرنده با تبر را در اینجا گذاشته و درب باز و شما کارت را میگیرید به سمت درب رفته داخل شوید با کارت درب را باز و داخل درب بغل شده و در اینجا میتوانید بازی را ذخیره کنید .

 

 

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

 

 

 

 

شما تفنگی که میخواستید در دست دارید { تفنگ طلایی } حال از این جا بیرون امده درب بعدی قفل است راه را برگردید در جایی که کارت را گرفتید از پله ها پایین رفته به طرف فنس رفته دربی باز است وارد شوید جلوتر از پله ها پایین رفته بغل درب پنل را برسی کرده درب باز میشود ، به داخل رفته به سمت راست خود بروید وارد درب شده دربی که یک تفنگ در ان است را برسی با کارت باز کنید به داخل رفته تفنگ را برداشته یک درب دیگر در اینجاست اگر داخل شوید 2 موجود دست دراز در اینجا هستند .

 

 

 

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

 

 

راه را برگردید و از درب دیگر خارج شوید جلوی آسانسور رفته و داخل شوید و طبقه B2F را انتخاب کنید در اینجا به جلو رفته پنل جلو را برسی تا ان را به وسیله کارت باز کنید دمویی به بینید بعد از شما میخواهد کارت را میخواهید یانه که ان دور اندازید چون دیگر به کارتان نمی اید به سمت جلو رفته 2 گل سبز را برداشته در جلو روی دستگاه لوح دوم را برداشته و روی دستگاه دوباره X را زده حال باید با شوک سمت چپ دوربین را سمت تابلوی مرد اسکلتی برده و با X زوم کنید شماره را به خاطر بسپارید حال خارج شده می بینید که آژیر قطع شده .

 

 

 

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

 

 

زامبیها را کشته و از درب کوچک خارج شوید به پایین پله ها امده از درب خارج شوید به سمت جلو رفته و درب اهنی که قبلا از ان خارج شدید و آژیر می زد را باز کنید و کارت را دور اندازید به سمت بالا و داخل درب شوید در اینجا روی پنل کد 1126 را وارد کنید وارد شوید به سمت تابلو رفته ان را بردارید دمویی خواهید دید سریع از اینجا خارج شوید تقریبا 40 ثانیه وقت دارید تا دربها به صورت اتو ماتیک بسته نشده به بیرون که امدید از درب دیگر اهنی استفاده کنید خود را با بالای پلیکان رسانده وارد درب کوچک شده به سمت آسانسور رفته طبقه 1F را انتخاب کنید داخل شوید زامبیها را کشته بغل پنل راهرو را ادامه وارد درب شده در اینجا شما تابلویی را که گرفته اید روبروی ان یکی تابلو روی دیوار قرار دهید دمویی به بینید کلید را گرفته اگر ایتم سنجاق را دارید بغل دست خود روی میزی که شمع روی ان است X را یزنید تا درب باز و یک اسپره خون بگیرید .

 

 

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

 

 

حال باید خود را به خانه برسانید جایی که باید شما باید دربی را به وسیله تفنگ طلایی باز کنید . حال به سمت درب بعدی رفته داخل شوید وجلوی درب ایستاده و از داخل ایتم خود تفنگ طلایی را انتخاب و گذینه USE را زده تا درب باز شود داخل شوید در اینجا خشاب را برداشته و به پشت کامپیوتر رفته و ان را برسی تا دمویی به بینید حال باید به وسیه دستگاهی که در دمو نشان داده شد و راهنمایی که بغل دست شماست ان را برسی تا 4 شماره یا تاریخ را از ان بیرون اورید که ان شماره این چنین است 1971 که روی کامپیوتر ان را زده تا درب باز و به سمت درب بروید دمویی به بینید سریع عمل کنید میتوانید این موجود را کشته یا خود را به سمت سوراخ دیوار که در دمو نشان داده برسانید و رد شوید و جلوتر وارد درب شده از درب که رد شدید به سمت جلو رفته دمویی به بینید حال از پلیکان بالا رفته وارد حیات شده دو موجود دست دراز در اینجا هستند سریع انها را کشته به سمت پلیکان رفته بالا رفته و داخل درب شوید حال فقط به سمت بالای پلیکان رفته و سعی کنید خفاشها را بکشید در اخرین پله خون و خشابها را برداشته وارد درب قرمز در انتها شوید و دمویی به بینید در همین جا که هستید دربی است وارد شوید روی جعبه موزیک کلیک کنید تا درب ان بازو دمویی دیده از روی تخت خواب کلید را برداشته تمام راه را تا اتاق ذخیره برگردید و از درب رد شوید در پایین پلیکان در سمت چپ یک درب دیگر است ان را باز کنید در اینجا ایتمها را برداشته اینجا را به خاطر داشته باشید باید دوباره اینجا برگردید در کنار یک پیانو است که ایتمی میخواهد که در جلوتر ان را میگیرید .

 

 

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

 

 

 

 

بدست اوردن ایتم مورچه {ملکه } { مورچه قرمز queen ant obgect }

از درب خارج شده به پایین پله ها امده و داخل درب کوچک انتها سمت راست شوید درب اول را با استفاده از کلیدی که دارید باز کرده وارد شده دو موجود را کشته و ایتمها را جمع و در وسط محوطه روی زمین ایتم پرنده با یک تبر را برداشته و از درب بیرون امده حال به انتهای راهرو رفته درب دودهنه دیگر را باز کنید داخل شوید به سمت پله ها رفته بالا بروید و روی عکس کلیک کنید ایتم را برداشته حال شما در اینجا 6 تابلو می بینید که دور تا دور شما در پایین پله ها می بینید . معمای تصویر { رابطه یا شجزه نامه آشورد } را پیدا کنید تابلو ها را به این صورت { پدر ، مادر ، بچه ،بزرگ شدن بچه و پیر شدن ان } را بیابید و در اخر روی تابلوی بالای پله yes را انتخاب اگر جواب معما درست بود دمویی می بینید به شما ایتمی { مورچه قرمز queen ant obgect } را میدهد . معما این است

 

1- خانم آشفرد

2- پدربزرگ آشفرد با دوقلوها

3- آشفرد با موی قرمز

4- آشفرد نزدیک بچه های دوقلو با یک بشقاب در پشت زمینه تصویر

5- آشفرد جوان که در حال خواندن کتاب است

6- آشفرد با شمعها

7_ روی پله اخرین تابلو را زده تا گلدانی به شما بدهد داخل گلدان را برسی کنید ایتم ملکه را خواهید دید .

ترتیب شماره ها : [undefined=undefined]1، 3 ، 6 ، 4 ، 7 ، 5 ، 2 [/undefined]

که در خانه دوم روی جعبه موزیک قرمز رنگ استفاده میشود و ایتم صفحه را گرفته روی جعبه موزیک ابی استفاده تا دمویی به بینید اگر فعلا ایتم مورچه قرمز را گرفته اید باید ایتم مورچه آبی را بگیرید

 

 

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

 

 

بدست اوردن ایتم مورچه آبی :

شما باید به اول بازی برگردید جایی که شما در محوطه فنس ها بودید ، جایی که کپسول اتش نشانی را گرفتید در اینجا از درب که وارد میشوید در اینجا یک گیوتین میباشد ان را پیدا کنید و در پایین گیوتین کلیدی است کلید را برداشته روی درب ایتم پرنده با یک تبر را استفاده کنید دمویی به بینید حال داخل شده و زامبی ها را کشته در اینجا دو راه وجود دارد راه جلوی شما اخرش منتهی میشه به دربی که استیو داشت روی پنل ان کار میکرد در اینجا تعدادی ایتم وجود دارد میتوانید جعبه را از جلوی در هل داده به داخل رفته از داخل باکس امنیتی ایتمهایی را که گذاشتید بردارید فقط در این طرف شما باید به ان طرف رجوع کنید و ایتمهای ان ور را جمع کنید به ایتم کپسول نیاز دارید اگر وجود داشته باشد . نشد نمیخواهد راه را برگردید از سمت دیگر رفته داخل درب شوید زامبیها ر ا کشته از درب دیگر گذشته و ایتمها را برداشته به سمت جلو رفته سمت راست داخل درب شوید دموی کوتاه می بینید وارد درب شوید و برگردید چون در اینجا فقط زامبی وجود دارد برگردید و به جلو بروید دمویی به بینید سریع دکترو زامبی بعدی را کشته و جسد دکتر را برسی کرده و ایتم چشم را بگیرید و به جلو سمت چپ داخل اتاقک شده در اینجا اسکلت ادمی را مشاهده میکنید ایتم چشم را روی ان استفاده و دمویی به بینید ایتمها را در اینجا جمع کنید و از پله ها پایین رفته و خفاشها را بکشید اگر نه سریع به سمت جلو رفته گل را برداشته و داخل درب بعدی شوید زامبی ها را بکشید و ایتمها راجمع کنید از سمت چپ از پله ها پایین بروید و وارد درب شوید به جلو رفته از روی مجسمه شمشیر را بگیرید دمویی می بینید حال مجسمه وسطی را بچرخانید تا سپر ان روبروی مجسمه بعدی بافتد دویی دیگر به بینید حال شمشیر را در سوراخ وسط فرو کنید دمویی به بینید سریع زامبی را کشته ایتم موزیک را برداشته این ایتمی است که در اتاق طبقه دوم برای پیانو است تمام راه را تا خانه طبقه دوم برگشته به اتاق رفته ایتم را روی پیانو استفاده کنید دمویی به بینید حال به سمت جاییکه در دمو نشان داد رفته و مورچه آبی را بردارید .

 

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

 

 

حال شما هر دو ایتم مورچه ها را دارید { ملکه و شاه } باید به سمت خانه دوم رفته و روی جعبه موزیک قرمز اول ایتم مورچه را استفاده درب باز و صفحه را گرفته به اتاق بعدی رفته و ایتم مورچه را روی جعبه موزیک بعدی استفاده درب باز صفحه را گذاشته دمویی به بینید حال به بالای نردبان رفته و روی میز ایتم سنجاقک را گرفته و ان را برسی کرده تا کلید شود و روی مورچه بزرگ روی دیوار ان را استفاده کنید دمویی به بینید حال به بالای نردبان رفته اول جعبه را به جلو هل داده روی ان رفته ایتم و لوح اخر را برداشته سپس در اتاق ایتمهای دیگر را بگیرید و حال به پایین بیایید پیش جعبه موزیک حال سعی کنید از درب خارج شوید دمویی به بینید و بعد از دیدن دمو به جلو رفته موی روی جعبه بکس را برسی کنید دمویی دیگر به بینید حال به طرف صندوق رفته و لوح ها را همراه بردارید و به سمت هواپیما بروید .

 

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

 

از خانه که بیرون میایید دمویی به بینید حال به دنبال استیو رفته و به پیش استیو که رسیدید دموی دیگر به بینید حال به راه خود ادامه از درب رد شده و زابیها را کشته اول درب روبروی خود وارد شوید به سمت سکو رفته اگر سکو فعال نبود روی مونیتور جلوی خود اینکار را بکنید بعد به سمت پنل رفته و سه لوح را گذاشته دمویی به بینید به سمت بالای پلیکان رفته دمویی دیگر به بینید بغل پایتان اهرم را برداشته و در اینجا میتوانید بازی را ذخیره کنید صندوق نیز در اینجاست از درب بیرون امده سوار آسانسور شده و خود را به درب برسانید خارج شوید به سمت دیگر رفته وارد درب شوید و از آسانسور کناری بالا رفته و وارد درب انتهایی شده و روی دستگاه ایتم اهرم را استفاده کنید و دمویی به بینید حال به راه خود ادامه داده و به سمت درب روبرویی رفته داخل شوید در اینجا جلو روی جسدها کلیک و کلید را برداشته در اینجا تعدادی کمد است از ایتم سنجاق قفلی در اینجا استفاده کنید و از درب اخر اسپره خون را بگیرید و خارج شوید راه را برگشته از اسانسور پایین امده و درب کناری را نگاه کنید پنلی در اینجاست روئی پنل بغل آسانسور کلید را استفاده درب باز وارد شوید در اینجا داخل بیرون آسانسور اصلی هستید اول ایتمها را جمع داخل صندوق اضافات را گذاشته و خون و اسلحه قوی را فقط بردارید و 2 جعبه را هل داده به سمت داخل و در حال سوار شدن دمویی کوتاه می بینید حال به شما 5 دقیقه زمان داده شده شما باید خود را در این زمان به سمت هواپیما برسانید چون اینجا منفجر میشود از اسانسور که بیرون امدید به سمت پشت خود وارد درب شده به سمت جلو رفته دمویی به بینید اگر میتوانید غول را بکشید اگر نه از دست او فرار کنید تا به هواپیما برسید و سوار شوید دمویی به بینید بعد از دیدن دمو شما باید به سمت درب پشتی رفته و علت را به بینید .

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

 

غول در اینجاست شما باید به وسیله دستگاهی که بغل شماست به او ضربه بزنید اول به غول شلیک کنید اینطوری غول ضعیف شده و بعد با دستگاه به او ضربه بزنید دمویی دیده { اگر اول با دستگاه اولین ضربه را زدید تا شارژ مجدد غول را سرگرم کنید تا صدای دستگاه را بشنوید حال دوباره با دستگاه به غول ضربه زده دمویی به بینید} و پیش استیو برگشته دمویی دیگر به بینید بازی را ذخیره کنید .

 

 

 

 

پایان مرحله اول

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شروع مرحله دوم

 

بعد از دیدن دمو شما در منطقه جدیدی هستید

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

 

به سمت جلو رفته از نربان پایین امده و به سمت جلو رفته در اینجا 2 درب و یک راه زیر زمینی وجود دارد اول راه زیر زمینی را بروید و در اخر داخل درب روبرو شده اینجا اتاق ذخیره است و صداهایی میشنوید فعلا برق نیست شما باید منبع برق را پیدا و ان را راه اندازی کنید تا تمام اتاقها روشن شود از درب بیرون امده سمت چپ شما راهرویی است وارد شوید دمویی به بینید مواظب پروانه باشید اگر به پشت شما بنشیند روی پشت شما تخم گذاشته و از داخل این تخم حیوانی بدنیا امده و شما را سمی میکند و مجبورید گل ابی بخورید که بغل درب دودهنه بزرگ یک گلدان وجود دارد.

 

 

نکته مهم : هربار که بخواهید به اینجا بیایید یا بروید { در طول بازی } هربار سه پروانه در اینجا حضور دارند که باید هرسه را یا بکشید یا از دست انها فرار کنید .

 

 

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

 

 

جلوی درب خروج، اگر میتوانید پروانه را کشته داخل درب شوید اینجا اتاق کنترل مرکزی است { برای دستگاهها } به سمت اخرین درب در انتها رفته دمویی کوتاه به بینید وارد درب weapon شده و ایتمها را جمع زامبی ها را کشته و کلید را گرفته در انتها هم یک جسد هست در کنار او ایتم را بگیرید کمدی که اینجاست دارای ایتمی است که باید به وسیله اهرم باز شود که شما ندارید راه را برگردید به سمت درب روبرو رفته داخل شوید در اینجا ایتم ماسک میباشد بغل درب فعلا نمیتوانید ان را بگیرید به جلو رفته 2 عنکبوت را کشته ایتم ها گل ها را جمع و در روی جعبه اخری ایتم { بارکد } را برداشته و بیرون امده و از پله ها بالا رفته با کلیدی که گرفتید درب را باز کلید را دور انداخته و وارد شوید به سمت جلو فقط رفته وارد درب شوید و در اینجا سگها را کشته دو دستگاه در اینجاست اولین دستکاه کوچک است که اول باید ان را راه اندازی کنید که پشت فنس هاست و دمویی به بینید حال به سمت دستگاه بزرگتر رفته اهرم ان را نیز زده تا همه جا روشن شود حال به سمت اتاق کنترل مرکزی برگشته و اهرم روی دیوار را زده دمویی به بینید حال روی جعبه جلویی که رویش نوشته b .o .w بار کد را روی ان استفاده کنید و اهرم را بزنید دمویی به بینید حال به اتاق که ماسک را دیدید رفته ماسک را گرفته سریع خارج شوید و خود را به سمت اتاق ذخیره رفته اول کمد را هل داده به سمت جلو و بعد داخل راهرو شده روی کمد x را بزنید دمویی به بینید و ایتم را برداشته سوییچ را بزنید و به جلو رفته دمویی به بینید و کنار دیوار گلدانی است ان را بگیرید و برسی کنید کلید آبی را از پشت ان بگیرید و از درب خارج به سمت بالا رفته از پلیکان بالا رفته و خود را به سمت درب دو دهنه رسانده و و داخل شوید حال به سمت درب سمت راستی رفته با کلید ان را باز و داخل شوید در اینجا درب دیگری است وارد شده ایتم را بگیرید و بیرون امده دمویی به بینید بعد از دیدن دمو شما بیرون هستید باید به سمت درب انتهایی سمت چپ رفته وارد شوید و در اینجا ایتمها و جوهر برای ذخیره را برداشته و به سمت دستگاه رفته و ایتم را روی ان استفاده کنید دمویی به بینید

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

dtaq_16.jpg

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

حال به سمت اتاقی که در ان منبع برق را راه انداختید در بالای پلیکان در اتاق کنترل مرکزی بالای پلیکان وارد درب شده ایتم ماسک را زده و به جلو رفته بالای سکو ها رفته و روی لوله گاز اهرم را استفاده کنید و دمویی به بینید بعد از دیدن دمو به پایین رفته تفنگ دوربین دار را بگیرید دموی بعدی را به بینید بعد از دیدن دمو شما سعی کنید از پله ها پایین بروید دموی دیگر به بینید حال از غول فاصله گرفته و با تفنگ دوربین دار به سینه او شلیک تا او را شکست داده دموی بعدی را به بینید اگر غول به شما ضربه بزند و شما از ساختمان به پایین بافتید game over میشوید .

 

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

 

راهنمایی :بازی با کریس :

 

در قسمت سالن اصلی جایی که کلر را پیدا کردید و او را آزاد کردید، دمویی می بینید که کلر روی زمین می افتد و شما باید برای او پاد زهر یا به عبارتی serum باید برای او بیاورید ، { این حالت در بازی ممکن است پییش بیاید که برای من نیز اتفاق افتاد انهم یک بار } از نقشه استفاده کنید B2F را روی نقشه پیدا کنید همانجایی است که زیر زمین آتش گرفته و شما با آسانسور به انجا میروید در اینجا تعدادی زامبی وجود دارد انها را کشته و روی قفسه SERUM را برداشته و به پهلوی کلر امده دمویی به بینید .

 

 

بازی با کریس :

 

بعد از دیدن دمو به جلو رفته دموی دیگری به بینید بعد از دیدن دمو یغل شما یک پنجره مانند که ادمی با یک جام میبینید . اگر ان را برسی کنید درب باز شده داخل ان تفنگ میباشد که فعلا درب اول باز شده شما احتیاج به ایتم فندک دارید که درب دوم را باز و اسلحه را بردارید . به سمت جلو رفته در اینجا صندوق و دستگاه ذخیره بازی می باشد از درب رد شده به جلو رفته دمویی به بینید شما اگر ایتم فندک را می خواهید این غول { کرم } را باید بکشید بعد از کشتن این کرم دمویی به بینید حال شما ایتم فندک را در اختیار دارید سریع برگشته به پعلوی مردی با جام در ایتم خود فندک را انتخاب و سپس روی گذینه USE رفته تا دمویی به بینیدحال میتوانید تفنگ را برداشته و به راه خود ادامه دهید در جایی که مرد مرده است در جلو تعدادی خشاب و جلوی درب ورودی هم گل وجود دارد جلوتر هم آسانسوری است .

 

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

 

 

 

در صندوق وسایلی که کلر از ان استفاده میکرد را حالا شما در اختیار دارید .

دمویی از پایین امدن آسانسور می بینید حال سوار آسانسور شده وقتی پیاده میشوید شما در مراحل قدیم هستید در اینجا بعضی جاها نمیتوانید بروید چون یا قفل شده یا خراب به سمت راست خود رفته دستگاهی می بینید این دستگاه ایتم باطری میخواهد از در دو دهنه که جلوی شماست خارج شوید پشت تانک رفته و سوییچ را بزنید دمویی می بینید حال سوار آسانسور شوید به پایین که رسیدید به جلو رفته خشاب و گل را برداشته حال در انتها دربی که مشاهده میکنید دربیست که باید ان را باز و از این مرحله به وسیله هواپیما خارج شوید. باطری را بردارید ، درب دیگری بغل شماست داخل شده صندوق و بازی را میتوانید اینجا ذخیره کنید ایتمها را برداشته و روی کشو ها کلیک کنید هر کشویی که باز میکنید خالیست مگر اخری که قفل است شما باید به صورت رمز دار عمل کنید تا کشوی اخری باز شود .. اگر اینطور فرض کنید 1 . 2 . 3 . 4 که بسته است ، اول کشوی 2 راباز کنید بعد کشوی 3 و بعد کشوی 1 تا کشوی 4 باز شود ایتم {تفنگ طلایی } را برداشته حال برگردید به عقب به آسانسوری که باطری میخواست ان را راه اندازی کنید و به سمت بالا رفته در سمت چپ اول کلید و ایتم را برداشته و سپس به سمت راست وارد درب شده دمویی به بینید از درب روبرو خارج شده زامبیها را کشته روی میز ایتم را برداشته تا جای ایتم وسایل برای شما زیاد شود راه را به عقب برگشته سوار آسانسور شده طبقه B1F را زده به پایین که رسیدید از درب روبرو اگر بیرون بروید جلوتر نمیتوانید بروید چون اتاق پر از گاز شده به عقب امده و از پل رد شوید در راه هم اسلحه را بردارید دمویی به بینید حال شما در اینجا ایتمهایی را برای جمع کردن در دوطرف دارید ان طرف نردبانی است که شما را به سمت دربی که باید با هواپیما اینجا را ترک کنید باز میکند یا میرود ایتمها را جمع از درب بغل خود خارج شوید به جلو رفته گل را برداشته و بالای پلیکان در جلو دستگاه را برسی دمویی به بینید حال به سمت عقب امده خشاب را برداشته و از درب بعدی خارج شوید به سمت جلو رفته ایتم دستگیره را بگیرید دمویی به بینید از این جا به بعد باید مواظب باشید اگر دستگاه یا دوربین شما را به بینند در هر وحله دو تا از این موجودات به سراغ شما می ایند داخل درب کوچک شده ایتمها راجمع و به سوی کمدی که استکان زرد رنگ داخل ان است شما باید این ایتم را بگیرید منتها به ان شماره ای بدهید تا رنگ ان تغییر کنید تا بتوانید ان را بگیرید شماره این است 128 در حال خروج هم دمویی به بینید از اینجا برگردید به اتاق کنترل اصلی از اسانسور استفاده کنید برای سریع رسیدن به طبقه 2F امده به سمت درب کوچک رفته خارج شوید از درب بعدی نیز گذشته وارد دی.ارهای خراب شده وارد دربی که لباس بغل ان اویزان است و میزی در کنار درب است وارد درب شده به جلو رفته دربی کوچک اینجاست ایتم دستگیره را روی ان استفاده کنید درب را باز داخل شوید در دوطرف راهرویی می بینید سمت چپ شما خشاب و یک ایتم وجود دارد سمت راست شما ایتم مدل تانک حال باید برگردید به طبقه 1F و داخل اتاق شده روی مدل ساختمان مدل تانک را گذاشته دمویی به بینید یک کلید و یک ایتم شما در اینجا می گیرید هنوز کارتان تمام نشده در اینجا باید 3 لوحی که کلر برای سوار شدن به هواپیما در روی پنل استفاده کرده بود دارید تا اینجا گذاشته دربی برایتان باز و در زیر زمین اینجا داخل اب ایتمی است که برای خروج از این مرحله به ان نیاز دارید اینجا را فعلا ترک کنید با آسانسور به طبقه B1F رفته داخل درب شده از پله ها بالا رفته به سمت جلو بروید دمویی به بینید موجود دست دراز را کشته و از درب بعدی خارج شوید به سمت پنل کنار درب رفته و ان را برسی کنید { بغل دربی که سیم های ان اتصالی دارد } با کلیدی که گرفته اید ان را راه اندازی کرده اید دمویی به بینید از روی جعبه به ان طرف بپریده یا جعبه را به طرفین هل داده از این مسیر بگذرید در اینجا دو درب وجود دارد که هرکدام را برایتان کامل توضیح میدهم .

 

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

 

 

 

درب اول سمت چپ:

وارد درب که شدید زامبیها را کشته در اینجا تعدادی ایتم و خشاب وجود دارد زامبیها را در طول مسیر کشته و از راهرو های شکسته رد شده دربی سمت راست شماست داخل شوید و زامبی را که روی زمین است کشته شما بغل فنس بیرون امدید به داخل فنس رفته و از نردبان پایین رفته اهرم بغل دست خود را زده تا دمویی به بینید حال این محوطه در دست رس است به سمت جلو رفته از درب سمت راست خارج شوید زامبی{ حیوان } را کشته و ایتمها را برداشته وارد درب بعدی شده و شیشه و دیگر ایتمها را بگیرید حال راه را برگردید به همان دوراه که از ان امدید .

درب دوم سمت راست:

وارد درب که شدید دو موجود دست دراز را کشته و ایتمها را جمع و وارد درب بغل خود { آسانسور } شده تمام دربهای اطراف قفل است فقط اسانسور باز است سوار شوید بعد از پیاده شده در اینجا صندوق و بازی را میتوانید ذخیره کنید از درب بعدی گذشته درب روبرویی باز است ولی به جایی راه ندارد چون پل بالاست نمیتوانید از اینجا بگذرید باید پل را پایین بیاورید حال از آسانسور کناری استفاده کنید در بالا از درب خارج شده و به دستگاه که پل را حرکت میدهد فعلا دست نزنید به ان طرف پل رفته داخل اتاق شوید در اینجا پنل ابی رنگ را برسی کنید شما 3 گوی در بالا دارید و یگ گوی در پایین که اولین گوی از بالا شکسته فقط 3 و 5 ان داخل ان مایعی است در پایین گوی با شماره 10 وجود دارد که در وسط ان تقریبا یک خط است باید طوری از 3 و 5 در این گوی اب بریزید که تا خط این اب امده دمویی به بینید زامبیهای پشت سر خود را کشته خشاب را برداشته راه را به عقب برگردید و حال پل را به پایین بفرستید و خود را به دربی که گفتیم رسانده حالا میتوانید از درب رد شوید از روی پل رد شده و داخل درب که شدید موجو را کشته و وارد درب بغلی شوید و زامبیها را کشته روی مانیتور X را بزنید تا دمویی کوتاه به بینید به سمت پنل رفته لوح ها را بردارید حال میدانید این لوح حا مال کجاست باید به همان اتاقی که گفتیم برگشته لوح ها را گذاشته و اهرم را زده دمویی به بینید از نردبان پایین رفته و در زیر زمین عنکبوتها را کشته و راه را ادامه از نردبان بعدی پایین رفته جلو بروید دمویی به بینید از این وجود نترسید سریع داخل اب شده و لوح را بردارید اگر میتوانید با اسلحه قویتر ان را بکشید بعد وارد اب شده لوح را بردارید شما 2 ایتم شیشه دارید انها را مخلوط کنید و با لوحی که الان گرفتید استفاده کنید حال شما کلید خروج از اینجا را دارید به جایی که گفته شد برگشته از کلید روی درب استفاده کنید و دمویی به بینید .

بعد از دیدن دمو شما از هواپیما پیاده شده به سمت جلو حرکت کنید و از درب دودهنه رد شوید از سوراخ دیوارها بازوهایی بیرون امده که راه را بر شما سد کرده اند به این بازوها شلیک کنید تا داخل رفته و راه را باز کنند به راه خود ادامه دهید تا به پله ها برسید که به پایین میرو وارد درب روبرو شده اینجا بازی را میتوان ذخیره کنید و صندوق در اینجاست روی دیوار بغل کمد لوح یا ایتم تبر را استفاده کنید دمویی به بینید تاس و ایتمها را برداشته در کنار هم گل سبز است از درب بیرون امده اگر به سمت راست خود بروید دمویی خواهید دید زامبیها را کشته درب بغل قفل است خود را از پله ها به بالا رسنده و وارد درب بغل دست خود شده ایتمها را از داخل کمد و زمین برداشته و از درب بیرون امده داخل درب دو دهنه شوید از این جا به بعد از این دربی که شما داخل امدید خارج نمیشید یعنی کاری با بیرون از اینجا ندارید هرچی است همین جا . به سمت راست خود اول رفته اخرین درب را به بینید وارد شوید همه جا یخ زده به جلو رفته درب اخر داخلش چیزی نیست پهلوی درب از میله رد شده به جلو رفته و از روی لوله ایتم { هندل } را برداشته اینجا را ترک کنید دمویی خواهید دید زامبیها را کشته و از درب خارج شده به سمت دیگر رفته داخل درب قبل از بریدگی شده زامبیها را کشته ایتم را از درون فنس برداشته بیرون امده از بریدگی پایین امده و به ان طرف بریدگی رفته شما عنکبوتی را داخل یخ می بینید جلوتر یک دستگاه { جرثقیل }میباشد که میله انتهایی ان داخل یخ است دربی در اینجاست وارد شوید دمویی به بینید موجودات زامبی را کشته به جلو رفته داخل درب بغل خود شوید به جلو رفته و سوییچ ابی رنگ را زده دمویی کوتاه به بینید به سمت جلو رفته آسانسور را سوار شده به بالا رفته به جلو بروید در اینجا مخزنی است که پر اب است و کلیدی که دستگاه { جرثقیل } را راه می اندازد در اینجاست شما باید { هندل } را در اینجا استفاده کنید البته نه الان چون قطعه ای کم دارید که باید با این هندل متصل شود برگردیدو از درب خارج شده و راه خود را ادامه دهید وارد آسانسور شده وقتی پیاده شدید در اینجا دو راه است یک درب روبرویی که شما را به جاهایی که میخواهید میرساند و راه بغل شما را به داخل محوطه و یک موجود زامبی در اینجاست و از درب که رد شوید داخل محیطی میشوید که محیط اویل یک را داراست و در اینجا کلر زندانی شده که کم کم به این موضوع میرسیم .

 

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

 

 

 

اگر از من میپرسید اول به سمت چپ رفته و موجود زامبی را کشته و به سمت جلو رفته داخل اب شده در اینجا دو پر وجود دارد انها را بگیرید اگر چاقو دارید وارد درب شوید اگر نه به سمت دربی که گفتیم رفته داخل شوید درب بغل را وارد شوید و از ایتم { هندل } روی جاییکه مشخص شده استفاده کنید و به سمت دستگاه رفته ان رابرسی تا اینجا روشن شود با روشن شدن اینجا یک درب باز میشود که بیرون از اینجاست در اینجا صندوق نیز وجود دارد و بازی را نیز ذخیره کنید از درب خارج شوید و به راه خود ادامه و از دربی انتهای خارج شوید بازی اویل 1 یادتان امد . مجسمه وسط را به سمت جاییکه ترک خورده هل داده دمویی به بینید ایتم را برداشته و از روی میز خشابها و گل را برداشته و داخل اتاقک شوید مهمترین بخش اینجاست به سمت جلو رفته دربی می بینید داخل شوید و به جلو رفته دو را دیده و از روی زمین پر سومی را بردارید به سمت چپ راه را ادامه داده داخل درب شده به جلو بروید فایل را از روی مانیتور برداشته بالای پلیکان شده در جلو سمت راست پنل را برسی کرده به شما شکلهایی نشان میدهد شما باید صحیح شکلها را زده تا جعبه ای در پایین باز شود اینگونه عمل کنید یک :AA ، دو : علامت تاج ، 3 :قلب و 4 اخرین شکل درب باز میشود و شما ایتم تاس را که گرفته بودید را در اینجا گذاشته دمویی به بینید جسد الفرد را می بینید از روی دست ان انگشتر آبی را بردارید و راه را برگردید به همان دربی که از ان داخل شدید بعد از گذشتن از درب به سمت روبروی خود رفته مجسمه ببر را می بینید یک یک الماسها را گرفته ایتمهای پشتشان را بگیرید و و الماسها را سرجای خود بگذارید ، بعدا باید این دو الماس را بگیرید چطوری ؟؟ به ان نیز میرسیم حال ایتمی که باید با هندل مخلوط شود را دارید این کار را بکنید و برگردید به همان جایی که گفتیم روی لوله روبرویی هنل را استفاده دمویی به بینید از نردبان پایین رفته کلید را برداشته دمویی دیگر به بینید موجود زامبی را کشته برگردید به جایی که باید از این کلید استفاده کنید روی دستگاه { جرثقیل } داخل اتاقک که شدید دستگاه را برسی کرده ان را راه انداخته دموی به بینید بعد از دیدن دمو عنکبوت را کشته به سمت وسط یخ جایی که دمو نشان داد رفته و انگشتر سبز را بردارید حال برگردید به اتاق ذخیره و بازی را ذخیره کنید و چاقو را برداشته به سمت دربی که گفتیم بروید وارد درب شده زیر پله ها به پشت ان رفته و کلر را می بینید که زندانی شده با چاقو ان راببرید دمویی به بینید شما همکنون کنترل کلر را به دست گرفته اید به سمت جلو رفته و از ایتم داخل صندوق وینچستر را انتخاب کنید کمدی که جلوی شماست را هل داده و ایتم وینچستر را روی پنل استفاده کنید دمویی به بینید ایتمها را برداشته و میتوانید تفنگ وینچستر را نیز بردارید و از درب بعدی خارج شوید به سمت جلو رفته بازوهایی که از دیوار رد میشوند را با تفنگ زده و در اینجا میزهایی که در وسط قرار دارند را به طرفین هل داده اگر ایتمی زیرشان بود بردارید و از درب بعدی خارج شوید به جلو بروید و از پله های کوتاه بالا رفته به سمت توپ رفته و اول فایل را بردارید بعد توپ را برسی تا گلوله ای از داخل ان بافتد دمویی به بینید شما ایتم را گرفته به زیر جایی که سنگ پایین می اید برده بعد از اینکه سنگ ان را شکست باید سریع ایتم را بگیرید در غیر این صورت باز شما از جایی شروع میشود که تازه از کریس جدا شدید اگر ایتم را گرفتید سنگ قفل شده دیگر به پایین نمی افتد حال به سمت دربی که از ان امدید برگشته بغل این درب هم درب دیگریست داخل شده و دستگاه جلو را برسی با کارت ان را باز میکیند دمویی می بینید به جلو رفته تا دمویی دیگر به بینید حال باید سریع از اینجا خارج شوید تا دمویی دیگر به بینید بعد از دیدن دمو شما کنترل کریس را بدست گرفته اید باید از غول { الکسیا } فاصله بگیرید و او را با تیر بزنید تا بمیرد دمویی به بینید حال به جلو رفته انگشتر قرمز را نیز بگیرید حال 3 انگشتر را دارید هر سه را تک تک برسی کنید تا فقط جواهر ان باقی بماند از پله ها بالا رفته روی تابلوی جلو 3 جواهر را استفاده کنید دمویی کوتاه از باز شدن درب داخل شوید دمویی دیگر از بلند شدن غول به داخل درب که رفتید زامبیها را کشته ، دربی که بغل دست شماست راه اصلی شما این راه است . فعلا وارد نشوید به جلو رفته داخل راهرو در جلو دربی میبینید سمت چپ وارد شده و در اینجا میتوانید بازی را ذخیره کنید روی میز کشو را برسی کنید کلید را برداشته باید برگردید به سمت جاییکه با الکسیا مبارزه میکردید دربی دودهنه ای در اینجا بود یادتان می اید با کلیدی که گرفتید ان را باز داخل شوید به سمت روبرو رفته وارد دربشده به سمت جلو رفته و به اتاقی که برق را راه انداختید شده اهرم را پایین زده تا برقها قطع شود حال از دری که امدید نمیتوانید خارج شوید چون جریان برق قطع شده از درب بغل خود خارج شده سمت راست خود دوباره به همان جاییکه بودید برگشته از درب که رد شدید به همانجایی که با الکسیا مبارزه کردید رسیدید از درب دو دهنه خارج شده و خود را پیش مجسمه ببر رسانده و هردو جواهر را برداشته اینها نیمه های ایتم { شاه و ملکه } است از همان راهی که امدید برگردید و به بالای پلیکان رفته خود را به همان جایی که بو دید رسانده زامبیها را کشته داخل دربی که شما کلید را گرفتید بشوید و بازی را ذخیره کنید و بیرون امده راه را ادامه داده به جلو رفته و گل سبز را برداشته داخل اتاق شوید جعبه موزیک ابی را می بینید ایتم ابی را روی ان استفاده کنید و از درب سنگی وسط رد شده موزیک را قطع و از ایتم قرمز در اینجا استفاده کنید درب باز و ایتم موزیک را گرفته و دوباره از درب سنگی گذشته و ایتم موزیک را روی جعبه ابی گذاشته تا دمویی به بینید حال به بالای نردبان رفته و به جلو رفته روی میز گلدانی است داخل ان ایتم سنجاقک را گرفته و خشاب را از انتهای میز برداشته راه را برگشته ، باید از همان راه اصلی که گفتیم بغل درب ورود وارد انجا شده از آسانسور استفاده به پایین بروید و اخرین پر را در پایین گرفته سوییچ ابی را زده و پر را بردارید حال برگردید به بالای پله ها درب را باز کنید وارد شوید در سمت چپ شما شما را پهلوی صندوق میبرد شما باید اسلحه قوی و خون به تعداد را بردارید تا چند دقیقه دیگر باید با غول بجنگید و در اینجا ایتم پر را روی ایتم سنجاقک استفاده کنید در راه هم میزها را جابه جا کنید و ایتمهای زیر ان را بردارید ، در سمت راست را که خارج شدید دمویی به بینید کلر به شما ایتمی میدهد زامبیها را کشته به جلو رفته از پلیکان اخری بالا رفته به سمت درب رفته

 

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

جهت دیدن لینک ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

 

 

ایتم سنجاقک را استفاده وارد درب شوید دو زامبی را کشته و به جلو رفته از سکو بالا رفته و بغل دستگاه جلو گل را بردارید و ایتمی که کلر به شما داده را چک کنید تا کارت را بگیرید دستگاه را برسی و حال از شما کد میخواهد وارد کنید ورونیکا VERONICA دمویی به بینید 5 دقیقه به شما وقت داده شده سریع از اینجا خارج شده از درب که بیرون رفتید دمویی به بینید بعد از دیدن دمو سریع به طرف الکسیا تیر بزنید اگر به کلر ضربه بزند او می افتد و شما باید دوباره روی دستگاه کارهای قبل را تکرار کنید اگر به غول تیر زدید دمویی به بینید حال با قوی ترین تفنگها به او ضربه بزنید مواظب حیوانات دم دراز باشید که به سمت شما می آیند باشید تا دمویی دیگر به بینید حال شما اسلحه ای که در دمو نشان داده شده را برداشته و با یک شلیک دقیق غول را بکشید مواظب باشید او به طرف شما اتش پرت میکند بعد از اینکه غول را شکست دادید دموی اخر بازی را به بینید .

 

 

پایان

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
  • اضافه کردن...