راهنمایی بازی - Resident Evil 4 - انجمن خانه بازی ها رفتن به مطلب
اطلاعیه
جهت استفاده کامل و دانلود از انجمن ثبت نام کنید. ! به انجمن خانه بازی ها خوش آمدید

PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME REMAKE

راهنمایی بازی


پست های پیشنهاد شده

بازی از کنار اتومبیل پلیس و با در دست گرفتن کنترل لیان اسکات کندی شروع میشود.

 

جلو بروید دمویی را خواهید دید. به سمت کلبه رو به روی خودتان حرکت کنید و وارد شوید. دمو را ببینید و گانادو را از پای در اورید. دمو را ببینید و به سمت طبقه بالای کلبه بروید. روی میز فشنگ های هندگان را بردارید و از پنجره رو به رو پایین بپرید. سه گانادو را از پای در اورید و مسیر خود را به سمت چپ ادامه دهید. وارد کلبه شوید بازی خود را ذخیره کرده و ایتم های درون کلبه را بردارید. (جعبه های چوبی را میتوان با چاقوی جنگی خود بشکنید).

 

بیرون بیایید و به جلو حرکت کنید سگی در یک تله خرس گیر افتاده ازادش کنید. راه را به طرف جلو ادامه دهید گانادو را از پا در اورده و به جلو بروید وارد کلبه ی رو به روی خود شوید و ایتم ها را جمع اوری کنید. و بیرون بیایید. دو گانادو را از پا در اورید. از روی پل عبور کنید سه گانادو را که روی تپه رو به رو نشسته اند را نگاه کنید انها فرار میکنند. جلو بروید تا به کلبه ای که در ان گانادو وجود دارن برسید. او را از پا در اورید و ایتم های درون کلبه را جمع اورری کنید. به سمت در اهنی بزرگ بروید و وارد شوید.

 

گفت و گو را گوش دهید و به جلو بروید دموی کوتاهی را میبینید. مشاهده میکنید که تعداد زیادی گانادو در اطراف دهکده پرسه میزنند و یک نفر از ماموران پلیس هم را اتش زده اند. وارد درگیری شوید و به طرف دهکده بدوید. در سمت چپ خود میتوانید مشاهده کنید که در یکی از خانه ها باز است. واردش شوید. دموی مربوط به دکتر سالوادور را میبینید که با اره برقی به سمت کلبه می اید. به طبقه ی بالای کلبه بروید و سلاح شات گان رو بردارید و به سرعت ایتم های طبقه بالا را حمع اوری کنید وگر نه سالوادور وارد کلبه میشود و شما را خواهد کشت. از یکی از پنجره ها به بیرون بپرید و دکتر سالوادور و اطرافیان او را بکشید تا زمانی که دموی به صدا در امدن ناقوس کلیسا رو ببینید. گفت گو را گوش دهید. در دهکده پرسه بزنید و تمام ایتم ها را جمع اوری کنید. در اخر وارد قسمت مزرعه شوید که راه رسیدن به ان رفتن از طرف سمت چپ ورودی به کلیساست

 

وفتی وارد قسمت مزرعه شدید به لتاقک سمت راست خود رفته بازی را ذخیره کرده و ایتم ها را جمع اوری کنید. به طرف نوشته ی ابی رنگی که در رو به روی شما روی تنه درخت قرار دارد را بردارید و بخوانید. مدال هایی ابی رنگ در سطح نقشه شما ظاهر میشوند که باید انها را با تیر بشکنید. رو به روی شما طویله ای وجود دارد وارد ان شوید و به طبقه بالا بروید و گانادو را از پا در اورید با شکلیک شما به اولی گانادو بقیه انها به سوی شما جذب میشوند. همه را از پا در اورید. از طبقه بالای همان طویله پنجره ای وجود دارد که از ان بیرون میروید. پایین بپرید و جعبه چوبی را بشکنید داخل ان شیء ای وجود دارد که همانند یک قوری است. برش دارید. و قفسه چوبی را کنار بزنید تا بتوانید خارج شوید. دری سمت راست شما وجود دارد که باید به داخل ان بروید. وارد شوید.

 

به محیطی دیگر میروید که سراشیبی است جلو بروید نگاهان میبید ان سه گانادوی روی تپه اول بازی سنگی را به پایین حل میدهند. با توجه به گیم پلی این قسمت را رد کنید و وارد تونل رو به رو شوید. سه یاقوت بر روی سقف وجود دارد. انها را با تیر بزنید و جمع اوری کنید. جلو بروید گانادو ها با دینامیت جلوی شما ایستاده اند. همه را از پا در اورید. بعد در انجا یک لانه کلاغ روی درخت است که در ان سنگی قرمز رنگ است که مکمل ان قوری است. میتوانید با سرهم کردن جواهرات در دسترس خود پول بیشتری بابت انها به دست اورید. به طرف کلبه ای که در قفل دارد بروید قفل را با چاقو بشکنید. و وارد شوید. بازی خود را ذخیره کنید و ایتم ها را جمع اوری کنید به جلوبروید و تله ای انفجاری را از بین ببرید. به قسمتی میرسید که قفسه ای چوبی راه را بسته است. ان را کنار بزنید و وارد اتاق مخفی پشت ان شوید در کمد لباسی را باز کنید و دمو را ببیند.

 

پایان چپتر 1_1

 

 

 

 

 

 

 

دمو را ببینید با توجه به گیم پلی قسمت را رد کنید. ایتم های درون اتاق را جمع اوری کنید. از اتاق بیرون بروید دمویی مربوط به بازرگان را میبینید فشنگ های Rifle را بردارید و بازی را ذخیره کنید. از ساختمان بیرون بروید و به پشت ساختمان بروید. بازرگان را ملاقات میکنید. سلاح های مورد نظر خود را خرید و فروش کنید و به سمت عقب برگردید. از در فولادی جلوی خود عبور کنید و گانادو ها را از پا در اورید. شما به دو تیکه لوحی احتیاج دارید تا از این قسمت عبور کنید. اولی در بالای راه رو در سمت راست شما است و دیگری بر بام ساختمان جلوی پل. دو تیکه را به هم چسبانده و روی در مورد نظر بگذارید. به محوطه جدیدی وارد میشوید. جلو بروید و ایتم ها را جمع اوری کنید و به طرف در ابی رنگ بروید. وارد شوید و جلو بروید از در عبور کنید و گانادو ها را از پا در اورید. از پنجره به طرف دیگر بپرید. در جلوی شما سنگری وجود دارد پشت ان پناه بگیرید تا گانادو هایی که دینامیت پرتاب میکنند به شما خسارتی وارد نکنند. ازنها را از پا در اورید.

 

 

 

جلو بروید و مواظب تله ها باشید انها را با چاقوی جنگی خود ببندید و به جلو بروید. 2 گانادو در پایین سراشیبی ایستاده از پا در اورید و جلو بروید قبل از خروج به طرف پایین بروید که در سمت چپ شما قرار دارد مهی ها را شکار کرده و مصرف کنید تا درجه سلامتی خود را بازیابید از فاضلاب بیرون بروید. طرف چپ شما چاهی وجود دارد که بالای ان ساعتی قیمتی وجود دارن اول پایه چوبی چاه را بزنید و بعد به ساعت شلیک کنید. جلو بروید و تله انفجاری را از بین ببرید. وارد خانه ی اشرافی رئیس روستا شوید. معمایی رو به روی شماست روش حل کردن یان معما به این شکل است که باید با چهار جهت کار کنید. شما میتوانید با دو حرکت این معما را حل کنید: یک کلیک بر وری فلش سمت راست و یک کیلک بر روی فلش سمت بالا.

 

 

 

در باز میشود و شما به اتاق رئیس وارد میشوید کلیدی رو به روی شما وجود دارن که مربوط به در ورودی کلیسا هست. ان را بر دارید و وارد در راه رو شوید.

 

 

پایان چپتر 2_1

Chapter 1 - 3

 

 

 

برگردید به اتاق قبلی تا دموی دیگه ای ببینید. حالا باز برید به اتاق بعدی! و از پله ها پایین برید و بعد از چک کردن همه جا برای مهمات یا پول یا گیاه یا هرچی! در رو باز کنید. چی می بینید؟ من یه مرد اره بدست لعنتی می بینم که کمین کرده نامرد! بهترین راه کشتن راه بدست ها اینه که با Rilf بزنیدشون البته Shotgun هم خوبه اما سعی کنید سرش رو هدف بگیرید که زودتر از شرش خلاص بشید. من از اره بدست ها بیشتر از غول ها می ترسم!!!! بخصوص اون گنده هه که توی زیر بازی می یاد تازه اون مثل وحشی ها می خنده آدم یادش می ره چطوری باید نشونه بگیره اصلا!!!!

 

کمی جلوتر یه عالمه منتظر ورود شما هستن. وقتی دسته جمعی یه جا جمع می شن بهترین زمان استفاده از نارنجکه. بعد از کشتنشون از در رد بشید و حالا دوباره در روستا هستید. برید به سمت در کلیسا و با کلیدی که دارید بازش کنید. در اتاق بعدی دریچه کف اتاق رو باز کنید و برید پایین. بعد از راهرو یه چراغ روی سقف می بینید که با زدنش الماس های روی سقف شروع می کنن به درخشیدن. کمی جلوتر دوباره فروشنده رو می بینید. بعد از خرید وفروش های لازم ار در بگذرید و از نردبان برید بالا. حالا شما نزدیک کلیسا هستید یعنی محلی که اشلی اونجا زندانی شده. برید به سمت چپ و یه نفر رو که داخل کلبه هست بکشید. حالا برید به سمت قبرستان و قبرها رو یکی یکی چک کنید تا سه تا از علامت ها رو که مشخص هستن پیدا کنید. اینا یادتون باشه بعدا باهاشون کار داریم. حالا برید جلوتر و دینامیت رو نشونه بگیرید تا همه شون با هم از بین برن. بعد برید به سمت در کلیسا و بعد از صحبت با هانیگان برگردید و برید به پشت کلیسا و با روشن کردن اون سه علامت سنگ وسطش و بردارید. حالا برگردید و از راه کنار کلیسا برید و سه نفری رو که منتظر شما هستن بزنید و پرت کنین پایین بهتره چون تیر کمتری هدر می ره! و بعد برید بالاتر و از در بگذرید.

 

کمی جلوتر یه عالمه کلاغ نشستن که می تونید با Shotgun یه تیر بزنید تا یه عالمه Item نصیبتون بشه. البته من خودم با کلاغ جماعت کاری ندارم چون اینا در شماره های قبلی رزیدنت جزو موجودات دردسرساز برام بودن اما مثل اینکه در شماره 4 تصمیم گرفتن عاقلانه رفتار کنن منم تصمیم گرفتم کم نیارم!!!!!

خب کمی جلوتر دو تا در هست که سمت راستی می ره بطرف فروشنده که بعد از اون برید به در روبرویی و همینطور مستقیم برید جلو و جلو و جلو تا یه دمو ببینید. حالا برگردید عقب و بپیچید سمت چپ و برید به سمت کلبه که کنارش یه اسکله است و سوار قایق بشید و برید وسط دریاچه تا دمو رو ببینید. کشتن هیولای دریایی کار راحتیه فقط مواظب باشید وقتی زیر آب می ره قایق رو به چپ و راست حرکت بدید تا شما رو چپه نکنه. موقعی هم که روی آب هست مواظب باشید به تنه درخت ها برخورد نکنید. خب بعد از دیدن دمو این مرحله هم تموم می شه و می تونید سیو کنید.

 

 

Chapter 2 - 1

 

 

حالا شما داخل کلبه هستید. بیایید بیرون و به اونطرف دریاچه به دو نور آبی نگاه کنید. اونجا محل فروشنده است می تونید سوار قایق بشید برید ازش خرید کنید! در ضمن ماهی های دریاچه رو هم می تونید شکار کنید . حالا می ریم به سمت دری که نزدیک کلبه است و ازش رد می شیم و با یه دشمن جدید روبرو می شیم که حالم ازش به هم می خوره چون خیلی راحت حال آدم رو می گیره: بازوش رو دراز می کنه می زنه کله رو قطع می کنه درجا بمیری!!! اینا رو باید از فاصله دور بزنید چون نزدیک شدن بهشون دردسره. با Rilf هم زودتر می میرن. حالا مستقیم برید و از پل رد بشید و برید سمت چپ و باز از پل رد بشید و بعد بیاید پایین. حالا اول حساب اون دیوونه ای که از بالا بهتون تبر پرت می کنه برسید بعد از نردبان برید بالا و اون سه تا جعبه بزرگ رو با تیر بزنید تا بیفتن توی آب و یه راه برای رد شدنتون درست کنن. حالا بیاید پایین و برید به سمت پلی که درست کردید و تا تهش برید و اونطرف بپیچید سمت راست و از نردبان بالا برید و اهرم رو حرکت بدید تا جهت ریزش آب تغییر کنه و تونل زیر آبشار نمایان بشه.حالا راه رو برگردید اما یه عده از دو طرف می یان به پیشوازتون.بهترین چیزی که می تونید ازش استفاده کنید چند تا نارنجکه و چند تا تیر Shotgun که چون همه شون کنار همن سریع تر می میرن. حالا برید به سمت تونل و بعد از برداشتن لوح در باز می شه و شما ازش رد می شید.

حالا شما از قایق پیاده شدید و پیش فروشنده هستید. هرچی می خواید بخرید که می خوایم یه غول بکشیم! حالا از نردبان برید بالا و از در خارج بشید و برید سمت چپ تا دمو ببینید و الان عوله جلوی شماست! اگه یه کم دست به سرش کنید یه سگ سر و کله اش پیدا می شه که همونیه که شما از تله آزادش کردید و حواس غوله رو پرت می کنه. شما هم از موقعیت استفاده کنید بهش شلیک کنید تا غوله خم بشه و موجود روی پشتش ظاهر بشه. حالا سریع برید طرفش تا لیون بپره پشت غوله و با حرکت چاقو به غول حمله کنه. بعد از حداکثر 4 بار غوله می میره . یه پول قلمبه دستتون می یاد!

حالا راه رو به طرف کلیسا برمی گردیم و با لوحی که داریم در رو باز می کنیم. سمت چپ داخل کلیسا پشت دیوار یه نردبان هست ازش برید بالا. سمت چپتون یه در هست که دو طرفش نرده داره که اشلی پشت این دره حالا از روی لوستر بپرید به طرف دیگه و برید به سمت سکویی که سمت راستتونه و سعی کنید سه رنگ قرمز و آبی و سبز رو مثل شکل اصلی بچینید و ترکیب کنید. حالا نرده های دو طرف در بالا می رن . برید به سمت در و بازش کنید و دمو رو ببینید و بعد همراه اشلی راه رو برگردید و از نردبان بیایید پایین و اشلی رو هم بگیرید. در ایجا دموی دیگه ای می بینید و این مرحله هم تموم می شه.

 

 

Chapter 2 - 2

 

 

حالا شما پشت همون دری هستید که قبلا باز نمی شد. بازش کنید و کمی جلوتر بایستید. همیشه سعی کنید اشلی رو در یه محل امن قرار بدید تا مایه دردسرتون نشه. برید جلوتر تا اونا به سمتتون حرکت کنن بعد به گاری پر از مواد منفجره شلیک کنید که باعث می شه یه عده زیادی با هم کشته بشن. بعد همراه اشلی از کنار گورستان رد بشید و مستقیم برید تا از در بگذرید.حالا دوباره به فروشنده برخورد می کنید و بعد از بالا رفتن از نردبان و گذشتن از اتاق از در خارج بشید. اون راهه که سمت راستتونه هدف ماست اما فعلا باید اشلی رو یه جا مخفی کنید. برید به طرف برجی که سمت راسته و از نردبان برید بالا و به اشلی بگید همونجا بایسته و خودتون برگردید پایین و برید به سمت راهه و دشمنا رو بکشید و مواظب پشت سرتون هم باشید. همینطور مواظب تله ها. خب حالا می تونید برگردید و اشلی رو بگیرید و با هم از همون راه برید و از در خارج بشید.

 

اینجا یه محفظه هست که می تونید به اشلی بگید بره داخلش قایم بشه تا شما برید با خیال راحت پاکسازی محیط رو انجام بدید!

برید داخل ساختمان مقابل و تله های روی زمین رو از کار بندازید و بعد از نردبان بالا برید و دشمنان رو بکشید و بعد اشلی رو صدا کنید تا به شما بپیونده و از پنجره برید روی بام و در آخر راه بپرید پایین و اشلی رو هم بگیرید. اینجا باید اشلی رو بفرستید طرف دیگه تا در رو باز کنه و بعد از در خارج بشید.

 

کمی جلوتر دوباره به فروشنده بر می خورید که بهتره از این موقعیت خوب استفاده کنید! حالا از پل رد بشید و دمو رو ببینید. الان شما با کمک لوییس باید یه عده دشمن رو بکشید. بهتره برید به گوشه نزدیک پله ها و اونجا کمین کنید و سعی کنید لوییس رو هدف نگیرید وگرنه عصبانی می شه! و وقتی هم که به لوییس حمله می کنن شما بهش کمک کنید بهتون مهمات جایزه می ده. بعد از کشتن یه تعداد لوییس می ره طبقه بالا شما هم همراهش برید و سعی کنید یه گوشه باشید تا تسلط داشته باشید. بعد از کشتن شون یه دمو می بینید و این مرحله هم تموم می شه.

 

 

 

Chapter 2 - 3

 

 

 

آیتم هایی که در اطراف مونده جمع کنید و با اشلی از ساختمان خارج بشید.فروشنده هم اینجاست. حالا دو دروازه هستش که شما می تونید یکیشو انتخاب کنید . سمت چپیه یه کمپه پر از یه گروه از آدم های دیوانه و دو زن اره بدست و پشت دروازه راستیه یه غول گنده منتظر شماست. پیشنهاد می کنم هر دو راه رو امتحان کنید که جالبن! خب اول را سمت چپ رو توضیح می دم. همون اول که وارد شدید اشلی رو داخل صندوق پنهان کنید و بعد از کشتن چند نفر مستقیم برید و بعد از نردبان برید بالا و برید جلو تا برسید به یه محیط دایره ای شکل که چند تا نردبان برای پایین رفتن داره. خب همین که بپرید پایین دو تا زن اره بدست می یان طرفتون پس حواستون جمع باشه. بهترین راه اینه که به محض اینکه بهتون نزدیک شدن از نردبان برید بالا و راه رو برگریدید و نزدیک همون نردبانی که ازش اومدید بالا بایستید چون دیگه از پشت خطری تهدید تون نمی کنه و بعد یکی یکی ناکارشون کنید.حالاکلیذ روبردارید وبرگردید به همون محل دایره ای شکل و در رو باز کنید. کمی جلوتر اینجا یه در هست . برید داخلش. در سمت چپتون یه پنجره هست که با چوب بسته شده. چوبها رو بشکنید و برید طرف دیگه و با شکستن بشکه ها عتیقه رو بردارید. حالا برگردید به اتاق اولی و از دریچه برید پایین و مهمات رو بردارید و برگردید بالا و اشلی رو صدا بزنید و توی یکی از صندوق ها مخفی کنید که به شما نزدیک تره. کمی جلوتر و در ادامه راه نزدیک در اصلی باز یه عده می یان طرفتون. اونا رو هم نابود کنید و بعد همراه اشلی از دروازه رد بشید.

 

راه سمت راست:

همراه اشلی جلو برید تا یه دمو ببینید. دقت کنید اشلی به بالا به یه سنگ اشاره می کنه. مواظب باشید وقتی به چوبهای زیر سنگه شلیک می کنید خودتون زیرش نباشید! حالا بعد از شلیک دیگه صبر نکنید! برید طرف در و با شلیک گلوله زنجیرها رو پاره کنید و از در رد بشید و با رسیدن به سنگ بعدی همین عمل رو تکرار کنید و در بعدی رو هم باز کنید و غوله هم همینطور پشت سرتون داره می یاد! شما نباید معطل هیچی بشید چون سرعت عمل اینجا مهمه! حالا نزدیک دروازه رسیدید. به اشلی بگید همینجا بایسته و خودتون برگردید طرف غوله و اون دنبال خودتون عقب بکشید. سر راهتون کلی آیتم می بینید که روی زمین پخش و پلا شدن. همه شون رو جمع کنید و کلید دروازه هم بین اوناست و باز غوله رو دست به سر کنید و از کنارش رد بشید. ابته اگه بکشیدش چه بهتر چون کشتن غول ها کار سختی نیست. به هر حال حالا کلید رو دارید و با اشلی می تونید از دروازه خارج بشید.

 

خب رسیدیم به اینطرف! من از مقابل در سمت چپ یعنی بعد از کمپ توضیح می دم: حالا برید مستقیم جلو تا به یه دروازه بزرگتر برسید که برای باز کردنش به چشم Big Cheez احتیاج دارید! سمت راستتون رو برید و برسید به یه کلبه. آیتم هاش رو جمع کنید و بعد برید جلوتر تا به فروشنده برسید. حالا بعد از خرید احتیاجات! برگیدید و از مقابل دروازه ای که گفتم برید به راه سمت چپ و سوار تله کابین ! بشید. بهترین اسلحه برای این مرحله Rilf هستش که قبل از نزدیک شدن حسابشون رو برسید. مواظب دو نفری که در سمت چپ روی سکو منتظر هستن تا روی کابین بپرن باشید! البته Shotgun هم خیلی کمک می کنه. شما باید مواظب اشلی باشید پس همینکه به طرفتون تبر پرت کردن با شلیک اونا رو دور کنید. حالا بعد از پیاده شدن برید به اتاق کنترل و آیتم ها رو جمع کنید و بعد برگردید و از پله ها پایین برید. دوباره هم پایین بریدو بپیچید سمت چپ و برید کنار فروشنده آیتم ها رو جمع کنید و به اشلی بگید همونجا صبر کنه و برگردید از پله ها برید بالا و مستقیم برید جلو. اینجا پشت سنگر یه دینامیت بدست هستش پس مواظب باشید و درست شلیک کنید تا هردوتاشون نابود بشن. بعد برید جلو و از نردبان برید بالا و در آخر اتاق در صندوق رو باز کنید و بعد از جمع کردن آیتم ها همه راه رو برگردید پیش اشلی و همراهش از در رد بشید. کمی جلوتر یه دمو می بینید و حالا باید با Big Cheez مبارزه کنید!این مبارزه دو مرحله داره. در مرحله اول سعی کنید اونو بکشید نزدیک بشکه ماده انفجاری و بهش شلیک کنید. مواظب باشید خیلی بهش نزدیک نشید. شما می تونید دایم بین دو نردبان در حرکت باشید و زمانی که اون خودش رو بالا می کشه و با بازوهاش حمله می کنه پایین بپرید و شروع به شلیک کنید. بعد از مرحله اول حالا بهترین راه اینه که یه آر پی جی داشته باشید تا کلک این پرنده رو! بکنید چون زیادی ورجه وورجه می کنه. البته با Shotgun هم خوب می شه حسابش رو رسید ولی بنظر من یه آر پی جی حروم کردن بهتر از از دست دادن کلی تیره!!

بعد از کشتن Big Cheez برید و چشمش رو بردایر و بقیه آیتم ها رو هم بردارید و از پنجره بیایید بیرون و راه رو برگردید به طرف همون دروازه هه و با کمک چشم در رو باز کنید . اینجا یه عده اون دور دورها منتظر شمان! به اشلی بگید همونجا بایسته و تیرهاتون رو هم برای خودتون نگه دارید! حالا انقدر برید جلو تا اتوموبیله ظاهر بشه. این ماشینه خودش سر راهش همه رو براتون می کشه فقط شما باید بهش یه تیر بزنید و برگردید نزدیک اشلی تا ماشین چپ کنه. حالا همرا اشلی برید جلو. در اینجا از پشت سرتون یه عده بهتون حمله می کنن. برید طرف پل و دمو رو ببینید. این مرحله هم تموم شد.

Chapter 3 - 1

 

 

حالا شما داخل قلعه هستید! برید جلو و آیتم ها رو جمع کنید و بعد داخل کلبه سمت راست از فروشنده احتاجاتتون رو بخرید و بهتره Shotgun رو با یه Riot Gun عوض کنید و به جای Rifle هم یه S-Auto Rifle بگیرید. من هیچوقت تا رسیدن به این مرحله اسلحه هام رو tune up نمی کنم چون ارزش نداره! این فروشنده هه هم که خیلی واقعی ساختنش خوب بلده سر آدم کلاه بذاره جنس های دست دوم رو نصف قیمت بخره!!!! پشت ساختمان هم چند جعبه و مقداری چول هست جمعشون کنید و بعد همراه اشلی از پله ها برید بالا و از در بگذرید.

 

کمی جلوتر یه جعبه هست و شما اگه Rifle داشته باشید راحت اون دو نفر رو می زنید و بعد همراه اشلی برید جلوتر و نزدیک پیچ بهش بگید صبر کنه و خودتون برید جلوتر و با Rifle بشکه ها مواد انفجاری رو در سمت راست و بالا و مقابل و بالا منفجر کنید تا پرتاب کننده های سنگ های آتشی ( پلخمون!!!) کشته بشن و محیط امن بشه! رهبرشون رو هم که لباس قرمز داره بزنید و حالا می تونید به اشلی بگید همراهتون بیاد. خب کمی جلوتر از پله های سمت چپ برید پایین و آیتم ها رو بردارید و برگردید و برید جلوتر از پله ها برید بالا و اینجا هم به اشلی بگید بایسته و خودتون بشکه رو نشونه بگیرید و منفجر کنید تا سنگ انداز بعدی هم از کار بیفته و اینجا یه کلبه مقابلتون هست که شما می تونید از پنجره اش سر یه نفر رو ببینید! نشونه بگیرید و بزنیدش تا کار پاکسازی تموم بشه! حالا همراه اشلی برید به همون کلبه هه و به اشلی بگید همونجا صبر کنه و برید پشت ساختمان و از صندوق یه دست بند بردارید و برگردید پیش اشلی و صبر کنید تا دو نفر بیان طرفتون. بعد از کشتن اونا می تونید اشلی رو همونجا بذارید و برید به سمت راه مقابلتون. اینجا یه اتاقک کوچیک هست که می تونید توش کمین بگیرید و آخرین سنگ انداز رو هم منفجر کنید و بعد برید به سمت دسته و بچرخونیدش تا توپ بیاد بالا و شلیکش کنید و برگردید و همراه اشلی از دروازه رد بشید. فروشنده اینجاست و بعد هم از در بگذرید.

 

اینجا برید به سمت دیوار مقابل و خنجر نقره ای رو بردارید . بالای پله ها چند نفر ایستادن. شما برید به سمت راست و یه گوشه بایستید و مواظب گرزهاشون باشید و بهتره سعی کنید خوب نزدیک بشن و بعد با Shot gun حسابشون رو برسید. خب حالا برید به سمت دیگه و خنجر طلایی رو هم از روی دیوار بردارید. به اشلی بگید همونجا بایسته و برید به سمت پله ها و اون عده ای رو که بالا می یان بکشید و بعد برید پایین و خنجر طلایی رو بذارید در دیوار و برگردید بالا و خنجر نقره رو بذارید و بعد از باز شدن در همراه اشلی رد بشید.

 

بعد از دیدن دمو دو تا در می بینید. به در بزرگ که قفله و یه در کوچیک. به اشلی بگید همینجا منتظر بشه و خودتون از در کوچیک رد بشید و بذارید کسی که بیرون ایتاده شما رو ببینه و فرار کنه داخل. حالا برید به سمت راست که در آخر راه یه بشکه ماده منفجره هست و خودتون رو نشون بدید و برگردید عقب تا دشمنا از این راه بیان بیرون و بعد بشکه رو منفجر کنید تا همه شون کشته بشن. بعد از جمع کردن آیتم ها در داخل کلبه از پنجره کوچیک مقابلتون کمانداره رو نشونه بگیرید و بعد از کلبه خارج بشید. اینجا پشت پیچ دو نفر با گرز منتظرن. نمی خواد برید جلو. فقط از همونجا که هستید یه تیر بزنید خودشون می یان جلو و بعد با Shotgun حسابشون رو برسید.

از در بگذرید و بالای پله ها از داخل صندوق کلید رو بردارید . حالا در باز می شه و یه عده می یان داخل شما باید سریع بشکه کنار در رو منفجر کنید و برید بیرون و برگردید پیش اشلی و با کلید دروازه رو باز کرده و خارج بشید.

 

برید جلو و بعد از دیدن دمو از در رد بشید. مستقیم برید جلو و بپیچید سمت چپ و اینجا می بینید راهتون با آتش بسته شده. برید به سمت تابلو سمت راست و کلید زندان رو بردارید و راه رو برگردید تا برسید به در زندان . به اشلی بگید اینجا صبر کنه و بعد در رو باز کنید و از پله ها برید پایین و یه زندانی می بینید که چشماش رو دوختن! حالا برید جلوتر و در رو باز کنید . همین که اون خودش رو آزاد کرد به آرامی برگردید عقب. یادتون باشه تا وقتی ندوید یا شلیک نکنید اون جای شما رو نمی فهمه. حالا به یکی از دو زنگ شلیک کنید و وقتی اون رفت به طرف زنگ و دستش در دیوار گیر کرد به پشتش شلیک کنید و بعد به آرامی محلتون رو تغییر بدید و اینکار اونقدر تکرار کنید تا کشته بشه و بعد برید اهرم رو حرکت بدید و برگردید و همراه اشلی برید جلو تا چند نفر بیان طرفتون. حالا چراغ بالای سرشون رو منفجر کنید تا آتیش بگیرن. در ضمن پشت تابلوی سدلر مقداری چول پیدا می کنید. حالا برید جلوتر و مواظب دو کماندار باشید و بعد از کشتنشون از اونجا بگذرید و دینامیت بدست رو که پشت در بعدی در سمت چپ مخفی شده بکشید و بعد از اونجا خارج بشید.

 

خب اینجا یه قسمت سختی دارین. کاری که من می کنم اینه که به محض اینکه وارد اتاق شدم بدون هیچ نشونه گیری یا تیر اندازی همراه اشلی می رم به سمت چپ و یکراست می رم جلو و پشت سرم رو هم نگاه نمی کنم! از پله ها می رم پایین و می پیچم سمت راست و کسی رو که اونجا ایستاده می کشم و بعد وارد در سمت چپ می شم و می رم روی یکی از سکو ها و به اشلی می گم اونجا بایسته و خودم می رم روی سکوی اونطرفی تا سکوی اصلی بیاد بالا . حالا خودم می رم کنار اشلی و همونجا می ایستم تا همه شون بیان و بکشمشون. این بهترین راهیه که کشف کردم! بخصوص اینکه اینجا مجبورید همه رو بکشید و راه دیگه ای ندارید! خب وقتی به اندازه کافی اینجا صبر کنید همه شون می یان و می تونید از شرشون خلاص بشید غیر از دو تا کماندار. حالا همراه اشلی بیایید بیرون و کماندارها رو بکشید و بعد برید هرچی آیتم می تونید جمع کنید و بعد برید کنار سکو و اشلی رو مامور پایین آوردن پل کنید و خودتون منتظر بشید که به محض پایین آمدن پل شروع کنید به شلیک! حالا از پل رد بشید و برید اتاق های سمت چپ و راست رو بگردید و بعد برید جلوتر تا اشلی به سکو اشاره کنه. حالا برید کنار دیوار و اشلی رو بفرستید بالا و خودتون با Rifle مواظبش باشید و در ضمن مواظب اطرافتون هم باشید تا گرز بدست ها رو نفله کنید. خب. بعد از بالا آمدن دو قسمت پل برید اشلی رو بگیرید و از پل رد بشید و از در خارج بشید.

 

آیتم های اطراف رو جمع کنید. فروشنده هم اینجاست و کنارش یه دره که در اینجا می تونید تمرین تیر اندازی کنید و اگه تعداد مورد نظر از هدف ها رو بزنید و ردیف آدمک ها رو کامل کنید پول هم جایزه می گیرید! حالا برید به سمت راهرو و دمو رو ببینید و این مرحله هم تموم می شه.

 

 

Chapter 3 - 2

 

 

آخیش! یه مدت از دست اشلی راحت شدیم! همه اش فقط دست و پاگیره! حالا نمی شد بریم یکی مثل ایدا رو نجات بدیم خودش کلی حرفه ایه می یاد می شه کمک دستمون نه وبال گردنمون!!!

خب حالا از در سمت راستتون رد بشید و بپرید پایین تا به مرحله حشرات غول پیکر برسیم که اسمشون رو قبلا گفتم دیگه نمی گم چون سخته! اینا همون موجودات ساخته بدست سالازار هستن که می تونن نامریی باشن و حسابی روی اعصاب آدم راه برن. با شلیک کردن به چشمشون می تونید نابودشون کنید و وقتی هم بکشیدشون الماس هایی بدست می یارید که می تونید با جاگذاری روی بعضی اشیا عتیقه قیمتشون رو بالا ببرید. خب حالا برید جلو و وقتی رسیدید به سر پیچ به شکاف دیوار در سمت راستتون دقت کنید اینجا یه راه مخفیه برید داخلش و آیتم ها رو بردارید. حالا برگردید و راه رو ادامه بدید و قبل از اینکه از نردبان برید پایین سعی کنید اونا رو نشونه بگیرید و از شرشون خلاص بشید. حالا بپرید پایین و آیتم ها رو بردارید و از طرف دیگه برید بالا و از در بگذرید. اینجا می رسید به قسمتی که جند زندان در اطرافتون هست. بپیچید به راهروی سمت چپ و برید جلو و مواظب حشره ای که نزدیک پیچ می یاد جلو باشید. بعد از در زندانی که می له هاش له شده رد بشید و بپیچید سمت راست و وارد اتاق بشید. اینجا یه دسته می بینید. اونو بچرخونید تا آب بره پایین و بعد آیتم ها رو جمع کنید و راه رو برگردید تا به جای اولتون برگردید. اینجا داخل سلول ها یه چیزایی هست که می تونید برید برشون دارید اما به تحمل این حشره های دیوانه نمی ارزه. حالا از نردبان بپرید پایین و از در بگذرید و برید بالا و یچید سمت راست و از در بعدی هم بگذرید تا از شرشون خلاص بشید.

اینجا چند تا تبر گنده مدام جلو و عقب می رن. از اینجا هم بگذرید و از در رد بشید و از نردبان بالا برید و از در بعدی هم بگذرید.

اینجا یه عده مشغول اجرای مراسم هستن که به محض اینکه شما رو ببینن فرار می کنن. رهبر گروه که لباس قرمز داره یه جواهر قیمتی داره که نباید از دستش بدیم پس حالا اینجا چیکار کنیم؟ ها! دو تا راه داریم! سریع بپریم پایین و اونا به محض دیدن شما فرار می کنن اما شما هم مثل اونا بدوید به سمت در تا دروازه بسته بشه و همه شون گیر کنن! حالا وقت دارید همه رو بکشید و جواهرات رو نصیب خودتون کنید! یه راه آسونتر هم اینه که یه نارنجک خاکستری پرت کنید که کلک همه رو در جا می کنه غیر از رییسشون که اونم با چند شلیک کارش تموم می شه. خب حالا می تونید آیتم های اطراف اتاق رو جمع کنید و بعد از پله ها برید بالا و از فروشنده خرید کنید و بعد از در بگذرید.

از پله ها بالا برید و آیتم ها رو جمع کنید و از در بعدی هم بگذرید . اینجا برید به سمت راست و از پنجره بپرید اونور و از در بگذرید و از پله ها برید بالا و بعد از کشتن کسی که پشت دیوار کمین کرده از در بعدی هم رد بشید و برید جلو اما زیاد جلو نرید! سعی کنید با Rifle رییس رو که لباس قرمز داره بکشید البته اون سرشو می دزده پس باید سریع نشونه بگیرید. اگه نتونستید نشکلی نیست هنوز یه فرصت دیگه دارید. حالا برید جلوتر و دو تا کماندار و بقیه رو بکشید و بعد بپرید پایین. به محض اینکه بپرید پایین در باز می شه و رییس فرار می کنه. شما هم سریع برید طرف پله ها و از همونجا نشونه گیری کنید و بزنیدش. نشد؟ ای بابا عیب نداره! آیتم ها رو جمع کنید و بیایید مستقیم جلو و از بریدگی کنار نرده ها بپرید پایین. حالا شما سر جای اولتون هستید و اگه دری رو که کنار پنجره است باز کنید می بینید که رییس با دیدنتون بر می گرده عقب و فرار می کنه. این آخرین فرصتیه که برای کشتنش دارید و اگه نتونستید بهتره بذارید در بسته بشه و وقتی بازش کنید می بینید که رییس در وسط اتاق پشت مسلسل نشسته و داره تیر انداز می کنه. بهترین کار اینه که کاملا نزدیکش بشید و دورش بچرخید تا کمترین تیر بهتون بخوره. بعد از کشتنش کلید رو بردارید و دوباره راه رو برگردید به سمت بالا و در رو با کلید باز کنید.

اینجا 4 تا تابلو روی دیوار هستن که شما باید طوری اونا رو قرار بدید که تعداد افراد به دار آویخته شده شش نفر بشه. حالا دیوار می ره کنار و یه در ظاهر می شه. از در بگذرید و دمو رو ببینید و بعد برید به سمت دری که در طرف راستتون هست و پشتش آماده بشید تا به محض باز شدن در حسابشون رو برسید. خب حالا بعد از کشتن اینا از پله ها برید بالا و از در برید بیرون و مواظب کمانداری که سمت چپتون ایستاده باشید و بهتره فورا از شر اینا خلاص بشید. اگه چراغ بالای سرشو نرو نشونه بگیرید خیلی خوبه. حالا برید به سمت راست وجلوتر دکمه روی دیوار رو فشار بدید و بعد برید به سمت چپ و بپیچید و وارد در بشید. اینجا یه کوزه بزرگ هست که باید اونو بشکنید و دکمه زیرش رو فشار بدید. مواظب باشید به محض اینکه در رو باز کنید دو نفر به سمتتون آر پی جی شلیک می کنن شما باید برگردید عقب تا در بسته بشه و آر پی جی ها منفجر بشن. خوبه حالا دیگه خطری نیست. در رو باز کنید و اونا رو بکشید و بعد جند نفر بعدی رو که وارد می شن بکشید و برید به طرف صندوق وسط اتاق و تکه لوح رو بردارید و از در خارج بشید.

مستقیم برید جلو و از در بعدی هم رد بشید و اینجا برید به سمت دری که رد طرف چپتون هست چون در مقابلتون قفله و ازش بکذرید و در اینجا کمی جلوتر یه فواره کوچیک هست از کنار فواره رد بشید و الماس ها رو بردارید. اینجا یه اتاق می بینید که درش بسته است فقط یادتون باشه که بعدا کارش داریم. خب برید جلو و بشکه ها رو بشکنید وآیتم ها رو بردارید و وارد در بعدی بشید . رسیدیم به باغ سالازار! برید جلو و در رو چک کنید که باز نمی شه. حالا از پله ها بیایید پایین و وارد باغ بشید. این نقشه باغ و محل قرار داشتن دو لوح و بقیه آیتم هاست:

 

 

 

بهترین راه برای باغ سالازار اینه که خودتون رو به بالای پله ها برسونید یعنی نزدیک فواره بالای پله ها که در نقشه با MR مشخص شده. بعد از برداشتن لوح از هونجا به سمت قفس ها نشونه بگیرید و سگ ها رو از بین ببرید. و صبر کنید تا بقیه شون به طرف شما بیان تا نابودشون کنید. بعد طبق نقشه به محل ML برید. حال ابعد از برداشتن این تکه لوح در هنگام برگشتن سه تا سگ بهتون حمله می کنن که باید نابودشون کنید و بعد در بالای پله ها از سمت چپتون بپرید پایین و برید به سمت در و خارج بشید و در بالای پله ها دو تکه رو با هم ترکیب کرده و روی در بذارید و وارد بشید و دموی دیدنی ملاقات ایدا و لیون رو تماشا کنید. این مرحله هم تموم شد.

 

 

 

Chapter 3 - 3

 

 

آیتم های داخل اتاق رو جمع کنید و همچنین جنس عتیقه ای رو که بالای تخت هست بزنید و بردارید. حالا وارد اتاق بغلی بشید و فروشنده رو ملاقات کنید و بعد برگردید و از در انتهای اتاق خارج بشید. خب اینجا آیتم ها رو جمع کنید و کماندار رو بکشید و برید به سمت زنگی که روی پیشخوانه و بزنیدش تا تابلو مشخص بشه و بعد بطری روی نقاشی رو هدف بگیرید تا بشکنه و در سمت چپتون باز بشه. در ضمن در سمت راستتون یه راهرو هست که می تونید برید و داخل در انتهای اون بشید و آیتم ها رو جمع کنید اما توصیه می کنم قفل دری رو که در انتهای اتاقه نشکنید فعلا چون بعدا که بخواید از اینجا رد بشید یه عده مزاحمتون می شن. حالا برگردید و برید به همون در سمت چپی. اینجا یه قفس می افته روتون و بعد یه عده هم از بیرون و داخل می ریزن سرتون و باید دقت کنید. سریع ترین راه اینه که اول چند تا نارنجک آبی بزنید تا یه خورده وقت پیدا کنید و بعد با Shotgun به قفل شلیک کنید تا بشکنه و سریع خارج بشید و حالا حساب همه شون رو برسید و بعد از پاکسازی محل برگردید به داخل قفس و صندوق رو باز کنید و ساعت شنی رو بردارید. Mine Thrower هم برای این غول ها ی نابینا اسلحه خوبیه چون یه تیر می زنید پشتش و سریع نابودش می کنه. خب حالا از در بگذرید و برید جلوتر و از نردبان بپرید پایین و اون چند نفر رو نابود کنید و اهرم رو بکشید و برگردید بالا و کمی جلو برید تا در انتهایی باز بشه و در موقعیت مناسب چراغ بالای سرشون رو منفجر کنید و بعد از کشتن اینها برید به سمت چپتون و بپرید پایین و از محفظه مقابل آر پی جی و بقیه مهمات رو بردارید و از پله ها برید بالا و کماندار رو نابود کنید و قفل در رو بشکنید و دوباره از راه باریک رد بشید و از در هم عبور کنید و از پله ها برید بالا و در انتهای راهرو فروشنده رو می بینید. و بعد از گذشتن از در دمو رو ببینید و پایان مرحله.

 

 

 

Chapter 3 - 4

 

 

 

خب لوییس بیچاره هم مرد و شما باید انتقام لوییس رو هم از سدلر بگیرید! برید جلوتر و حالا اشلی رو می بینید که پایین بسته شده. با Rifle نشونه بگیرید و مواظب باشید به اشلی نخوره. با آزاد شدن اشلی دمو ر وببینید و بعد از همون بالا از اشلی باید محافظت کنید. بعد از این مرحله یه عده دیگه وارد می شن که کلید به گردن یکی از اونهاست. با کشتن این عده اشلی کلید رو بر می داره و درو باز می کنه و حالا شما اشلی هستید!

در اینجا آیتم های اطرافتون رو بردارید و برید به اتاق بعدی. یه نفر اینجا هست که شما با کشوندن اون به سمت چراغ های روی میز و کشتنشون می تونید نابودش کنید. بعد با چرخاندن اهرم میله ها ی روی در رو کنار بزنید و نفر بعدی رو هم به همین ترتیب بکشید و در رو باز کنید و وارد راهرو شده به طرف در سمت راستی برید. اینجا اول برید به سمت چپتون و در انتهای اتاق دکمه رو فشار بدید و بعد از طریق دری که باز می شه به قسمت مقابل برید و لوح رو بردارید و دکمه بعدی رو فشار بدید و حالا برگردید به سمت کمد کنار اتاق و هلش بدید و دکمه پشت اون رو فشار بدید تا میله های انتهایی کنار برن و شما بتونید از در بگذرید. خب اینجا همینطور برید جلو تا به انتها برسید. روی سکوی وسط اتاق پازل به هم ریخته ای هست که باید مرتبش کنید و در آخر تکه ای رو که خودتون پیدا کردید بهش اضافه کنید و حالا در مقابلتون باز می شه و شما می تونید وارد بشید. آیتم ها رو جمع کنید و از صندوق انتهای اتاق یه لوح دایره شکل بردارید و بعد از چرخیدن صندوق لوح دوم رو هم بردارید. حالا صبر کنید تا زرهپوش ها وارد اتاق بشن و کاملا به شما نزدیک بشن تا شما بتونید از طرف دیگه میز دور بزنید و از در خارج بشید. وقت رو تلف نکنید و به سرعت راه رو برگردید و از در بعدی هم بگذرید و برید به سمت دری که مقابلتونه و وارد بشید و در انتهای اتاق لوح رو بذارید در محل نشان داده شده و بعد اهرم رو بچرخونید تا نردبان ظاهر بشه. ازش بالا برید و طلاها رو بردارید و برید جلو تا از در بعدی هم رد بشید و به لیون برسید و دمو رو ببینید.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
  • اضافه کردن...