راهنمای پیدا کردن جواهرهای رزیدنت اویل 5 - Resident Evil 5 - انجمن خانه بازی ها رفتن به مطلب
اطلاعیه
جهت استفاده کامل و دانلود از انجمن ثبت نام کنید. ! به انجمن خانه بازی ها خوش آمدید

PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME REMAKE

پست های پیشنهاد شده

goldring.jpg

GOLD RING

دسترسی : Chapter 1-1

سختی بدست آوردن : 3

قیمت : 5000

اطلاعات : می توانید آن را در Chapter 1-1 به وسیله نابود کردن ماجینی جلاد غول پیکر به دست آورید و همچنین می توانید آن را به وسیله کشتن فقط به وسیله اسلحه مخصوصا راکت لانچر اوروبوراس اولیه در Chapter 1-2 دریافت کنید و همچنین در Chapter 2-2 پس از نابود کردن سومین ماجینی اره برقی به دست قابل به دست آوردن می باشد.


ivoryrelief.jpg

Ivory Relief

دسترسی : Chapter 1-2

سختی بدست آوردن : 1

فیمت : 2000

اطلاعات : پس از نابود کردن اولین انگل ماجینی که از سر آن دختر بیرون می زند میتوانید آن را بدست آورید.


deadbridesnecklace.jpg

Dead Bride’s Necklace

دسترسی : Chapter 5-2

سختی به دست آوردن : 1

قیمت : 5000

اطلاعات : می توانید آن را پیدا کنید در Chapter 5-2 در قسمتی که زامبی های روی زمین افتاده در کنارشان پیدا کنید و همچنین پس از کشتن ماجینی های راکت لانچر قابل به دست آودرن می باشد.


royalnecklace.jpg

Royal Necklace

دسترسی : Chapter 5-3

سختی : 1

قیمت : 5000

اطلاعات : در Chapter 5-3 در منطقه موشکها در اتاق کنترل فابل به دست آوردن می باشد در هنگام وارد شدن به اتاق در سمت راست روی میز قرار دارد.


jewelbangle.jpg

Jewel Bangle

دسترسی : در مکان ظاهر شدن ماجینی های بزرگ

سختی به دست آوردن : 1

قیمت : 1000

اطلاعات : پس از نابود کردن ماجینی های بزرگ که با مشت زدن به شما حمله می کنند قابل به دست آوردن است.


venomfang.jpg

Venom Fang

دسترسی : Chapter 3-2

سختی به دست آوردن : 3

قیمت : 3000

اطلاعات : می توانید این جواهر را پس از نابود کردن 2 ماجینی اره برقی به دست در پالایشگاه نفت به دست آورید.


antiqueclock.jpg

Antique Clock

دسترسی : Chapter 1-2

سختی به دست آوردن :1

قیمت : 2000

اطلاعات : در منطقه جنوبی مسکونی قبل از وارد شدن به منطقه اولین دختر مبتلا به انگل که از سر آن بیرون می زند در طبقه بالا بالکونها را بررسی کنید ساعت قدیمی داخل صندوق قرار گرفته است.


chalicesilver.jpg

Chalice Silver

دسترسی : Chapter 3-1

سختی به دست آوردن : 1

قیمت : 2000

اطلاعات : در جزیره ای در بالای نقشه که در آن مرغ وجود دارد بالای نردبان رفته و آن را از صندوق بردارید .


chalicegold.jpg

Chalice Gold

دسترسی : Chapter 5-3

سختی به دست آوردن : 1

قیمت : 3000

اطلاعات : جام طلایی در اتاق کنترل پل در داخل کمدها قرار گرفته است مواظب باشید زیرا در این قسمت تعداد بسیار زیادی لیکر وجود دارد.


idolsilver.jpg

Idol Silver

دسترسی : Chapter 3+1

سختی به دست آوردن : 1

قیمت : 2000

اطلاعات : در شمال شرقی در ناحیه باتلاقها قرار گرفته است به وسیله جا پا گرفتن برای شوا میتوانید آن را بدست بیاورید.


idolgold.jpg

Idol Gold

دسترسی : Chapter 4-1

سختی به دست آوردن : 2

قیمت : 4000

اطلاعات : میتوانید آن را در پله های مار پبیچ در جنوب غربی در آن طرف بریدگی داخل صندوقچه پیدا کنید.


ceremonialmask.jpg

Ceremonial Mask

دسترسی: Chapter 3-1

سختی به دست آوردن : 2

قیمت : 4000

اطلاعات : شما می توایند ماسک مربوط به تشریفات را در آخر مرحله قبل از سوار شدن تله کابین در ته غار داخل صندوق بدست بیاورید.


jewelbeetle.jpg

Jewel Beetle

دسترسی : Chapter 2-2

سختی به دست آوردن : 1

قیمت : 2000

اطلاعات : می توانید آن را در منطقه قطارها پس از آنکه دومین بمب سیمی را زدید به راست حرکت کنید و در آخر جایی که بن بست می شود جواهر سوسک روی دیوار سمت راست قرار گرفته است .


beetlebrown.jpg

Brown Beetle

دسترسی : Chapter 3-1

سختی به دست آوردن : 1

قیمت : 1000

اطلاعات : میتوانید آن را در کنار قایق شکسته روی زمین پیدا کنید در جایی که اسلحه موشک انداز را پیدا می کنید همچنین در جاهای دیگر بازی نیز قابل به دست آوردن است.


beetlegold.jpg

Gold Beetle

دسترسی : Chapter 4-2

سختی به دست آوردن : 2

قیمت : 3000

اطلاعات : متوانید آن را در قسمت معمای آینه ها در درب مرکزی روبرو بردارید.


topazpear.jpg

Topaz Pear

دسترسی : Chapter 2-1

سختی به دست آوردن : 3

قیمت : 1000

اطلاعات : این یاقوت بسیار مرموزانه در کنار قایق بزرگ در زیر آب قرار گرفته است کنار قایق را بررسی کنید تا آن را بدست آورید.


rubypear.jpg

Ruby Pear

دسترسی : Chapter 2-2

سختی به دست آوردن : 2

قیمت : 1000

اطلاعات : می توانید این یاقوت سرخ را در داخل غار اولین ورودی بزرگ در بالای سقف به وسیله شلیک کردن به آن این جواهر را بدست بیاورید.


sapphirepear.jpg

Sapphire Pear

دسترسی : Chapter 2-1

سختی به دست آوردن : 1

قیمت : 1000

اطلاعات : این یاقوت را در گوشه سمت چپ پس از زدن اولین لوح آبی میتوانید بدست بیاورید.


emeraldpear.jpg

Emerald Pear

دسترسی : Chapter 3-1

سختی به دست آوردن : 2

قیمت : 1000

اطلاعات : در شمال شرق لنگرگاه میتوانید به وسیله چاقو یا شلیک ردن به جمجمه ی حیوانات آن را بدست بیاورید.


diamondpear.jpg

Diamond Pear

دسترسی : Chapter 2-2

سختی به دست آوردن : 1

قیمت : 2000

اطلاعات : این الماس پس از اولین نردبان در داخل دیوار قرار گرفته است پس از شلیک می توانید آن را بردارید


topazsquare.jpg

Topaz Square

دسترسی : Chapter 4-1

سختی به دست آوردن : 1

قیمت : 1000

اطلاعات : می توانید آن را در دهکده قدیمی در داخل درب شکسته به آن شلیک کنید و آن را جمع کنید.


rubysquare.jpg

Ruby Square

دسترسی : Chapter 2-2

سختی به دست آوردن : 1

قیمت : 1000

اطلاعات : آن را دراتاق اصلی نیرو به دست بیاورید.


sapphiresquare.jpg

Sapphire Square

دسترسی : Chapter 3-2

سختی به دست آوردن : 2

قیمت : 1000

اطلاعات : پس از فعال کردن پل میتوانید آنها را در داخل مشعلهای سوزان در بالای سرتان به وسیله چاقو بدست بیاورید.

  • Thanks 1
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

emeraldsquare.jpg

Emerald Square

دسترسی : Chapter 2-1

سختی به دست آوردن : 2

قیمت : 1000

اطلاعات : آن را در جایی که کلید قسمت کشتی قرار دارد در بالای پشت بام آنجا در گوشه پشت بام پیدا خواهید کرد.


diamondsquare.jpg

Diamond Square

دسترسی : Chapter 2-2

سختی به دست آوردن : 2

قیمت : 2000

اطلاعات : این الماس هم بسیار مرموزانه قرار گرفته است شما می توانید به وسیله فرستادن شوا به بالای نردبان قرمز رنگ شکسته و شلیک به آن در گوشه سمت چپ نردبان آنرا بردارید.


topazoval.jpg

Topaz Oval

دسترسی : Chapter 6-1

سختی به دست آوردن : 3

قیمت : 2000

اطلاعات : 3 عدد از این یاقوت ها در این مرحله قرار دارد اولین یاقوت در منطقی شمالی قبل از هل دادن کانتینر پشت سر شما در آخر راهرو ماجینی را نابود کنید دومین یاقوت را قبل از کشیدن محموله بار دریایی به وسیله ماجینی ها پیدا کنید و یاقوت بعدی هم تقریبا نزدیک عرشه کشتی پیدا می شود.


rubyoval.jpg

Ruby Oval

دسترسی : Chapter 4-1

سختی به دست آوردن : 1

قیمت : 2000

اطلاعات : این یاقوت قرمز رنگ را میتوانید پس از کشیدن طناب مجسمه قرمز رنگ بدست بیاورید.


sapphireoval.jpg

Sapphire Oval

دسترسی : Chapter 5-3

سختی به دست آوردن : 4

قیمت : 2000

اطلاعات : آن را در هنگام مبارزه با وسکر و جیل پس پرتاب شدن شما به وسیله وسکر به آخرین اتاق در شمال غرب نقشه بدست بیاورید.


emeraldoval.jpg

Emerald Oval

دسترسی : Cahpter 5-3

سختی به دست آوردن : 4

قیمت : 2000

اطلاعات : این جواهر هم در همان قسمتی که وسکر شما را پرتاب می کند در انتهای راهرو در شمال غربی نقشه در داخل تابوت مخفی شده است.


diamondoval.jpg

Diamond Oval

دسترسی : Chapter 2-2

سختی به دست آوردن : 2

قیمت : 4000

اطلاعات : این جواهر را در داخل تونل قبل از رسیدن به هندل در سمت راست در ته غار داخل صندوق پیدا کنید.


topaztrilliant.jpg

Topaz Trilliant

دسترسی : Chapter 4-1

سختی به دست آوردن: 2

قیمت : 2000

اطلاعات : این جواهر در را در داخل غارها در شمال نقشه از لبه بالا بروید و آن را در داخل صندوق پیدا کنید.


rubytrilliant.jpg

Ruby Trilliant

دسترسی : Chapter 4-1

سختی به دست آوردن : 1

قیمت : 2000

اطلاعات : این جواهر پس از سقوط شما در دام در صندوق جنوب شما قرار دارد.


sapphiretrilliant.jpg

Sapphire Trilliant

دسترسی : Chapter 4-1

سختی به دست آوردن : 1

قیمت : 2000

اطلاعات : در قسمتی که جواهر بالا را پیدا می کنید در صندوق سمت راست شما قرار گرفته است.


emeraldtrilliant.jpg

Emerald Trilliant

دسترسی : Chapter 4-1

سختی به دست آوردن : 1

قیمت : 2000

اطلاعات : در همان دامی که افتادید در صندوق راه سمت چپ شما قرار گرقته است.


diamondtrilliant.jpg

Diamond Trilliant

دسترسی : Chapter 4-2

سختی به دست آوردن : 1

قیمت : 4000

اطلاعات : در قسمتی که سه لوح را در جاهای خود قرار دادید در بالای پله ها در بالای در خروجی قرار دارد .


topazbrilliant.jpg

Topaz Brilliant

دسترسی : Chapter 5-1

سختی به دست آوردن : 2

قیمت : 2500

اطلاعات : در قسمتی که اتاق کنترل وجود دارد و باید پل را فعال کنید در پشت سرتان بالای سقف پشت چراغ چسبیده است.


rubybrilliant.jpg

Ruby Brilliant

دسترسی: Chapter 5-3

سختی به دست آوردن : 1

قیمت : 2500

اطلاعات : پس از آوردن پل به پایین هنگام عبور از پل بالای سقف جاسازی شده است مواظب لیکرها هم باشید.


sapphirebrilliant.jpg

Sapphire Brilliant

دسترسی : Chapter 5-3

سختی به دست آوردن : 5

قیمت : 2500

اطلاعات : هنگام مبارزه با وسکر پس از پرتاب شدن شما به داخل درب در انتهای راهرو در شمال غربی نقشه در داخل تابوت سنگی قرار گرفته است به وسیله همکار خود در تابوت را باز کنید.


emeraldbrilliant.jpg

Emerald Brilliant

دسترسی : Chapter 5-3

سختی به دست آوردن : 4

قیمت : 2500

اطلاعات : این جواهر را هم می توانید قبل از کامل شدن مبارزه شما با وسکر و جیل به دست بیاورید.


diamondbrilliant.jpg

Diamond Brillinat

دسترسی : Chapter 2-2

سختی به دست آوردن : 2

قیمت : 4000

اطلاعات : در منطقه معدن ها نزدیک کامیون بالای لبه در داخل صندوق قرار دارد.


topazmarquise.jpg

Topaz Marquise

دسترسی : Chapter 1-1

سختی به دست آوردن : 3

قیمت : 3000

اطلاعات : در پشت کوچه قرار دارد و پس از نابود کردن ماجینی ها میتوانید آن را بدست آورید.


rubymarquise.jpg

Ruby Marquise

دسترسی : Chapter 2-1

سختی به دست آوردن : 3

قیمت : 3000

اطلاعات : در جلوی خانه ای که در آن کلید قسمت کشتی قرار دارد به وسیله شاتگان یا نارنجک دستی غرفه های چوبی را خراب و از داخل صندوق آن را بردارید.


sapphiremarquise.jpg

Sapphire Marquise

دسترسی: Chapter 5-3

سختی به دست آوردن : 2

قیمت : 3000

اطلاعات : پس نابود کردن رئیس از نردبان بالا رفته و اتاق مخفی را پیدا کنید جواهر در آنجا قرار دارد.


emeraldmarquise.jpg

Emerald Marquise

دسترسی : Chapter 3-3

سختی به دست آوردن : 3

قیمت : 3000

اطلاعات : در هنگام بالا بردن دروازه دوم جایی که اولین ماجینی پشت تیربار است داخل اتاق شده و آن را از داخل کشوی کمد بردارید.


diamondmarquise.jpg

Diamond Marquise

دسترسی: Chapter 6-3

سختی به دست آوردن : 5

قیمت : 5000

اطلاعات : در آتشفشان مبارزه اول با وسکر با موشک انداز یا نارنجک دستی به صخره بزرگ شلیک کنید تا فرو بریزد سپس پس از انداختن سنگ بزرگ بپرید و آن را بردارید .


powerstone.jpg

Power Stone

دسترسی: Chapter 5-2

سختی به دست آوردن : 3

قیمت : 5000

اطلاعات : پس از کشتن حشرات بزرگ می توانید این جواهر را بدست بیاورید.


lionheart.jpg

Lion Heart

دسترسی : Chapter 5-1

سختی به دست آوردن : 3

قیمت : 2500

اطلاعات : پس از کشتن لیکرها میتوانید این جواهر را بدست بیاورید.


blueenigma.jpg

Blue Engima

دسترسی : محل استقرار Giant Majini

سختی به دست آوردن : 3

قیمت : 3000

اطلاعات : پس از کشتن Giant Majini ها می توانید این جواهر را بدست بیاورید.


soulgem.jpg

Soul Gem

دسترسی : Chapter 4-1

سختی به دست آوردن : 4

قیمت : 10000

اطلاعات : بعد از نابود کردن Popukarimo دوم میتوانید آن را بدست بیاورید.


heartofafrica.jpg

Heart of Africa

دسترسی : Chapter 5-3

سختی به دست آوردن : 5

قیمت : 10000

اطلاعات : شما باید قبل از 7 دقیقه فرصتی که وسکر به شما داده آن را شکست دهید تا قلب آفریقا را بدست بیاورید. باید به مقدار کافی به وسکر صدمه بزنید تا قبل از 7 دقیقه آنجا را ترک کند.

 

.....::::؛ پــــــــــــا یـــــــــــــــــــا ن ؛::::.....

  • Thanks 2
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
  • اضافه کردن...