راهنمایی قدم به قدم بازی Silent Hill: Origins - Silent Hill: Origins - انجمن خانه بازی ها رفتن به مطلب
اطلاعیه
جهت استفاده کامل و دانلود از انجمن ثبت نام کنید. ! به انجمن خانه بازی ها خوش آمدید

PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME REMAKE

راهنمایی قدم به قدم بازی Silent Hill: Origins


پست های پیشنهاد شده

  • موسس سایت

Silent_Hill_Origins.jpg

 

پس از ديدن دمو تراويس را مي بينيد، با او به سمت روبرو حرکت کنيد. پس از رسيدن به خانه در حال آتش سوزي به سمت داخل خانه حرکت کنيد، پس از ورود مستقيم و سپس به سمت راست حرکت کنيد، به بالاي پله ها برويد. در روبروي بالاي پله ها را باز کنيد. حرکت کرده و بعد از ديدن صندلي به سمت چپ حرکت کنيد، حرکت کرده و بعد از ديدن صندلي به سمت راست حرکت کنيد. پس از عبور کردن از مسير به سمت چپ حرکت کنيد تا دمو را مشاهده کنيد. مسير را برگشته تا دمو را مشاهده کنيد. حال مستقيم و سپس به سمت چپ حرکت کنيد و بعد مستقيم و سمت راست. سپس مستقيم و سمت چپ. مستقيم و از در عبور کنيد. حالا مستقيم و بعد از آن به سمت چپ حرکت کنيد و به جلو برويد و بعد از ساختمان خارج شويد تا دمو را مشاهده کنيد. پس از ديدن نقشه توسط تراويس شما با زدن کليد مثلث وارد نقشه شده و با علامت دایره شما از مکاني که بايد به آنجا برويد مطلع مي شويد. به Alchemilla Hospital برويد و وارد بيمارستان بشويد. نقشه را از روی نيمکت برداريد. مثلث هاي قرمز در نقشه براي Save کردن بازي است. پس از Save کردن بازي به طرف Elevator (آسانسور) در نقشه برويد تا دمو را مشاهده کنيد. داخل آسانسور شده و به طبقه دوم برويد، پس از رسيدن به طبقه دوم به سمت در برويد و در را باز کنيد، پس از ديدن دمو با چکشي که در کنار شماست موجود را هدف قرار دهيد و از بين ببريد. سپس به اتاق 205 برويد. وارد اتاق شويد و به طرف آينه برويد سپس کليد ضربدر را بزنيد سپس به طرف در برگرديد تا دمو را مشاهده کنيد و دوباره به طرف آينه برگشته و ضربدر را بزنيد. از سمت چپ خود Plastic Lungs را برداريد و از روي تخت Scalpol (چاقوي جراحي) رو برداريد. از کنار در Health Drink رو برداريد و از اتاق خارج شويد. پس از خروج با موجودي رو به رو مي شويد، پيشنهاد من به شما اين است که خود را با آنها درگير نکنيد و فقط با استفاده از کليد مربع از کنار آنها عبور کنيد ولي مي توانيد با استفاده از وسايلي که مي گيريد با آنها مقابله کنيد.

به اتاق 202 رفته و Golden Egg را برداريد و سپس به انتهاي اتاق 204 رفته و قفل صندوق را باز کنيد. (312319 از سمت چپ به راست) از داخل صندوق Plastic Heart را برداريد. از کنار صندوق Drip Stand (جالباسي) را برداريد. سپس به بيرون از اتاق برويد. (نکته : هرگاه وارد اتاق يا هر جاي ديگر شديد که تصوير حالت کثيف و مثل فيلمهاي کوئينتين تارانيتو شد بدونين که در نزديکيتون کسي انتظار شما رو مي کشد) (نکته: هرگاه دوربين از پشت سر تراويس نبود با زدن کليد L1 دوربين به پشت سر تراويس مي رود) به انتهاي راهرو و سمت راست برويد و در را باز کنيد. به طبقه پايين برويد و در را باز کنيد. به طرف دستشويي دخترانه رفته سپس دکمه Select را بزنيد. سپس به Item رفته و Golden Egg راUse کنيد. سپس وارد شده و به انتهاي دستشويي رفته و بعد سمت چپ و از داخل دستشويي Plastic Liver را برداريد. سپس به طرف آينه برويد و وارد آينه بشويد. از پشت سر خودDrink Health را برداريد، به انتهاي اتاق سمت چپ رفته و از روي دستشويي کليد Staff Lounge را برداريد. از اتاق بيرون رفته و وارد اتاق Staff Lounge شويد. (نکته : اتاق هايي که در اين راهنما به آن اشاره مي شود همه از داخل نقشه (مثلث) قابل ديدن است) پس از ورود به اتاق از سمت راست تراويس و از بالاي کابينت کليد اتاق Exam را برداريد. از اتاق بيرون رفته و به طرف اتاق Exam برويد و وارد اتاق شويد. به طرف دستشويي هاي داخل اتاق رفته و Plastic Intestine وPlastic Stomach را برداريد حال به طرف بدن پلاستيکي داخل اتاق برويد. اجزاي پلاستيکي را به ترتيبي که گفته مي شود طوري داخل بدن بگذاريد که قرار گيرد.

1. ابتدا Heart را موازي با دستان در داخل بدن قرار دهيد. (قلب)

2. سپس Lungs را بر روي Heart قرار دهيد. (ريه ، شش)

3. حالا Intestine را در پايين بدن قرار دهيد. (روده)

4. سپس Stomach را قرار دهيد. (معده)

5. در پايان هم Liver را قرار دهيد تا چشم ها را دريافت کنيد. (جگر سياه)

چشم ها را برداريد و به بيرون از اتاق برويد سپس به طرف دستشويي دخترانه برويد و وارد دستشويي شويد و بعد وارد آينه شويد. از اتاق بيرون رفته و به سمت چپ راهرو در روبروي اتاق برويد ، بر روي در ورودي چشم ها را قرار داده و وارد اتاق شويد. وارد اتاق Exam و سپس وارد Doctor?s Office شويد. موجود را از بين ببريد و از روي زمين Future Piece را برداريد. دمو را مشاهده کنيد و پس از بلند شدن از روي نيمکت بازي را ذخيره کنيد. سپس به سمت راهروي کنار دستشويي دخترانه حرکت و از بيمارستان خارج شويد. Butchers (قصابي) را از روي نقشه پيدا کرده و به آنجا برويد (پايين خيابان Cielo Ave). پس از ورود به طرف در انتهايي اتاق برويد و در را باز کنيد و دوباره به انتهاي راهرو برويد و از اين محل خارج شويد، سپس به طرف Cedar Grove SANITARIUM (که در نقشه مشخص شده) برويد و وارد ساختمان شويد . پس از ورود مستقيم و سمت راست برويد و به اولين دري که باز شد رفته و از سمت راست تراويس نقشه را برداريد. از در ديگر خارج شده و به Storage (انبار) اول برويد، آيتم هاي موجود را برداريد سپس از اتاق خارج شده و به انتهاي راهرو سمت چپ رفته و در را باز کنيد. حالا بازي را ذخيره کنيد. به طبقه بالا برويد و سپس به انتهاي راهرو سمت راست برويد و وارد Storage (انبار) شويد و آيتم هاي موجود را برداريد و از اتاق خارج شويد. به سمت اتاق TB Ward برويد و داخل اتاق شويد. به سمت دستگاهي كه از همان نما معلوم مي شود رفته نوشته را برداريد و سپس بر روي دستگاه ضربدر را بزنيد. سپس دكمه ها را بدين شكل بزنيد (551331 از سمت راست) Basement Key (زيرزمين) را برداريد. از اتاق خارج شده و به سمت علامت Down در داخل نقشه برويد (سمت راست نقشه). در را باز كنيد و به پايين ترين طبقه برويد. در را باز كنيد و به سمت راست حركت كنيد و سپس از طريق نقشه به راهروي مايل در نقشه برويد و به انتهاي راه برويد. سپس در را باز كنيد و به بالاترين طبقه برويد.

 

در را باز كنيد و به سمت اتاق Female Hydro-Therapy (كه در نقشه با رنگ قرمز مشخص شده برويد) در را باز كنيد و دكمه سبز سمت چپ تراويس كه به آن نگاه مي كند (بين 2 وان) را بزنيد تا كليد از داخل سوراخ وان به پايين برود. از اتاق خارج شده و به دومين اتاق از سمت راست برويد. داخل Female Treat شويد و وارد آينه شويد. سپس از اتاق خارج شده و به آخرين اتاق سمت راست رفته و Belongings Key را برداريد و به سمت اتاق Belongingsدر وسط نقشه برويد، در را باز کنيد و به سمت آينه رفته و داخل آينه شويد. به سمت در برگرديد و از روي در شات گان را برداريد، در را باز کنيد و از اتاق خارج شويد. مستقيم و سپس سمت راست برويد و در را باز کنيد و به طبقه پايين برويد، در را باز کنيد و به سمت راست برويد، در سمت چپ را باز کرده و داخل آينه شويد. سپس از اتاق خارج شده و از طريق راهروي مايل به سمت راست رفته و به طبقه بالا برويد. در را باز کنيد و به آخرين اتاق سمت راست برويد، در را باز کنيد و به طرف دستشويي رفته و آنرا با استفاده از کليد ضربدر خالي کنيد، حالا تمام مسير را برگشته و به سمت اتاق طبقه پايين رفته و داخل آينه شويد، از اتاق خارج شده و به سمت East Pipe Room رفته و کليد را برداريد. سپس به انتهاي راهرو رفته و به طبقه بالا برويد، در را باز کنيد و به Patient Belongings برويد و داخل آينه شويد. سپس بيرون رفته و به طبقه بالا برويد، در را باز کنيد و به اتاق Archive برويد و داخل آينه شويد. از اتاق بيرون رفته و به طرف پايين ترين طبقه از طرف سمت چپ نقشه برويد. در را باز کنيد و به راه مايل سمت چپ در نقشه برويد. در را باز کنيد و به طبقه بالا برويد. در را باز کنيد و به اتاق Infirmary (درمانگاه) برويد. وارد اتاق شويد و به سمت عروسکها برويد و قرصها را بدين ترتيب به دهان آنها بگذاريد. (زرد، قرمز، آبي، آبي، سبز از سمت راست به چپ) کليد اتاق Dr.Harris را برداريد و از اتاق خارج شويد. به طبقه پايين رفته و خود را از طريق راهروي مايل سمت راست به اتاق Storage (انبار) برسانيد سپس به داخل آينه برويد. از اتاق خارج شده و از طريق پله هاي سمت چپ به طبقه بالا رفته و در را باز کنيد.

سپس مستقيم جلو رفته و در را باز کنيد. به اتاق Dr?s Office رفته و از روي ميز Jocasta Artifact را برداريد و از اتاق خارج شويد. به دستشويي دخترانه که در کنار گوش سمت راست نقشه وجود دارد رفته و داخل آينه شويد (علامت دستشويي). از دستشويي بيرون رفته و مستقيم به سمت Female Seclusion برويد. در را باز کنيد و دمو را مشاهده کنيد. در شماره 5 را باز کنيد و موجود را از بين ببريد. با کمک اسلحه ها (مخصوصاً شات گان). پس از کشتن موجود Past Piece را برداريد. دمو را مشاهده کنيد. به سمت چپ رفته و از روي ميز داخل Lobby بليت تأتر را برداريد و از بيمارستان خارج شويد. از صندوق عقب ماشين کليد Lumber Yard را برداريد. سپس به Butchers رفته و پس از آن Lumber Yard را از روي نقشه پيدا کرده و به آنجا برويد (نزديک بيمارستان)، از آنجا خارج شده و به سمت Green Field Apartments برويد، به طرف پشت آپارتمان رفته و از پله ها بالا برويد و وارد ساختمان شويد. ساختمان را چک کرده و پس از برداشتن آيتم هاي مورد نياز به داخل دستشويي رفته و از آنجا به پايين برويد. به بيرون از ساختمان رفته و به سمت Artaud Theater (تأتر) برويد. ابتدا به Box Office مجموعه رفته و بليط تأتر را تحويل دهيد تا در براي شما باز شود، سپس به داخل تأتر برويد. وارد شويد و از صندلي سمت چپ نقشه تأتر را برداريد. حال وارد Auditorium (تالار سخنراني) مجموعه شويد. در را باز کرده و به سمت جلو برويد و دمو را مشاهده کنيد. پس از پايان دمو مستقيم جلو رفته و بعد به سمت چپ و وارد اتاق Storage (انبار) شويد. سپس از در سمت راست خارج شويد.

 

بعد مستقيم جلو رفته و وارد اتاق Curtain Control شويد، حال سمت چپ برويد و از روي نقشه به اتاق Director?s Office برويد و از داخل اتاق Suntotem را برداريد. اتاق را چک کرده و از آن خارج شويد. از روي نقشه به اتاق Men Dressing Room رفته و داخل آينه شويد. اتاق را ترک کنيد و به اتاق Director?s Office برويد. از روبرو خود کليد Balcony را برداريد. حال به اتاق Men Dressing Room برگشته و داخل آينه شويد، سپس به Curtain Control رفته و از آن خارج شويد و سپس به اتاق Storage برويد و از آن خارج شويد. حال به Lobby برگشته و از پله هاي سمت چپ نقشه بالا برويد، سپس به Balcony Corridor(راهروي هوايي) برويد، حال به اتاق Lighting Box رفته؛ لامپها را برداريد و از اتاق خارج شويد، سپس به سمت چپ برويد و از Balcony Corridor خارج شويد، حال به سمت راست رفته و از طريق پله ها به طبقه پايين برويد، Moon Totem را برداريد. به سمت اتاق Men Dressing Room رفته و وارد آينه شويد. حال همين مسير را برگشته و به طبقه بالا برويد، در را باز کنيد و آنقدر مستقيم برويد تا به دري برسيد که در طرف راست و چپ آن محل قرار دادن Sun و Moon Totem باشد، آنها را طوري قرار بدهيد که Sun Totem در سمت راست و Moon Totem در سمت چپ در باشد، سپس در را باز کرده و به جلو برويد.

 

به انتهاي راهرو برويد سپس سمت چپ و باز هم به انتهاي راهرو برويد و بعد سمت راست، از انتهاي راه Hunting Rifle را برداريد و به اتاق اول يعني Costum Storage برويد و وارد آينه شويد. از اتاق خارج شده و به اتاق Orchestra Storage رفته و بازي را سيو کنيد. حالا به Catwalle (راهروي باريک) دوم برويد و لامپ ها را بدين ترتيب قرار دهيد (از سمت راست 500W ، 125W ، 750W ، 250W ) و سپس دکمه آخر راهرو را زده تا چراغ آبي شود.

از راهرو خارج شويد و به سمت راست حرکت کنيد و از طريق راهروي سمت راست در نقشه به سمت پايين و سپس به اتاق Curtain Control برويد و دسته دستگاه پاور کنار در را بکشيد، سپس بازي را سيو کنيد. به بيرون از اتاق رفته و وارد Stage شويد. به سمت راست Stage و پشت دستگاه برويد، کليد سمت چپ دستگاه زير Scenery را زده و سپس کليد دوم زير Props را بزنيد تا صدايي را بشنويد. سپس جلوي آينه رفته و داخل آن برويد. به سمت چپ تراويس رفته و از داخل درخت کليد Stage Office را برداريد. جلوي آينه رفته و به Stage برگرديد و سپس به جلوي دستگاه برويد، سپس کليد زير Props را بزنيد و بعد کليد سوم Scenery را بزنيد تا دوباره صدايي را بشنويد، بعد جلوي آينه رفته و داخل آينه شويد و بعد اين مکان را کامل بگرديد و تمامي آيتم ها را برداريد.

 

حال به جلوي آينه برگشته و به Stage برگرديد. نقشه را فعال کنيد و Stage Office را از بالاي نقشه پيدا کرده و به آنجا برويد. از روي ميز Control Lever را برداشته و دوباره به پشت دستگاه در داخل Stage برگرديد و Control Lever را بر روي دستگاه بگذاريد. حال کليد دومScenery را بزنيد تا کليد سوم Scenery به سمت چپ برود و بعد کليد سوم Props را بزنيد تا همين کليد به سمت راست برود تا صدايي را بشنويد. حال به جلوي آينه رفته و داخل آينه برويد. سپس دمو را مشاهده کرده و موجود را از بين ببريد. (نکته : بهترين راه استفاده از Hunting Rifle است.) بعد از کشتن موجود Falsehood Piece را برداريد. بعد از پايان دموها به جلوي جسد رفته و کليدMotel را برداريد. دمو را مشاهده کرده و از تأتر خارج شويد. به Public Records رفته و تمامي آيتم ها را برداريد، سپس Andy?s Book را در نقشه پيدا کرده و تا راه رسيدن به آنجا تمام مسير بين تأتر و کتابفروشي اندي را گشته و تمامي آيتم هاي مورد نياز را برداريد. به Andy?s Book رفته و تمامي آيتم هاي لازم را برداريد، همچنين اسلحهAssault Rifle، سپس به پاي صندوق رفته و عدد 213 را زده و کليد Book Store را برداريد. از اتاق خارج شويد.

مقصد بعدي General Store است، پس تا آنجا کل مسافت را گشته و آيتم ها را برداريد. واردGeneral Store شده و تمامي آيتم ها را برداريد و بازي را سيو کنيد، سپس از در جلوتر خارج شويد. مقصد بعدي Riverside Motel (هتل کوچک) است، پس فاصله بين General Store و Motel را دقيق بگرديد و آيتم هاي با ارزش بازي را برداريد. سپس به Motel برويد. وارد Motel شده و از اتاق Reception (پذيرش) Motel کليد اتاق 306 و نقشه را پيدا کرده و برداريد. سپس در داخل اتاق بدنبال Calendar (سالنامه) بگرديد و تاريخ را بدين صورت وارد کنيد06/12/1961 سپس از در پشت سر بيرون برويد، از پله هاي سمت چپ خود در نقشه بالا رفته و از پله هاي طرف مخالف به پايين برويد، به اتاق 306 رفته و داخل آينه شويد. از اتاق بيرون رفته و اتاق 503 را از روي نقشه پيدا کرده و خود را به آنجا برسانيد، سپس داخل اتاق شده و داخل آينه برويد، از اتاق خارج شده و به اتاق Main Tenance برويد.

 

سپس به سمت راست تراويس رفته و وارد Main Tenance شويد و از انتهاي راهرو کليد Office را برداريد، از Main Tenance خارج شويد و مستقيم برويد، سپس به سمت راست رفته و در را باز کنيد بعد به انتهاي راه سمت چپ تراويس برويد، در انتها باز هم به سمت چپ برويد. در را باز کنيد و به سمت Manager Office برويد (يکي از اتاقهاي ابتدايي Motel). وارد Manager Office شويد و از در روبروخارج شويد، خود را به Kitchen برسانيد و وارد شويد، موجود را از بين ببريد و وارد اتاق بعدي شويد، بازي را سيو کنيد و از اتاق خارج شويد، به سمت راست رفته و وارد اتاق Game شويد، به جلو رفته و از روي آخرين دستگاه بازي که روشن است Token (ژتون) را برداريد. از اتاق خارج شده و به سمت چپ برويد و وارد Lanndro Mat شويد. به کنار ماشين لباسشويي رفته و ژتون را به داخل آن بياندازيد تا روشن شود، سپس شکلهاي روبرو را به ترتيب از راست به چپ بر روي ماشين لباسشويي بزنيد.

سپس از داخل لباس درون ماشين لباسشويي کليد اتاق Cleopatra را برداريد، سپس از اتاق خارج شده و مستقيم برويد تا به پله هاي سمت چپ تراويس برسيد، از پله ها بالا برويد و وارد اتاق Cleopatra شويد. سپس به دستشويي رفته و به پايين برويد، حال از داخل دستشويي به درون آينه برويد و از اتاق خارج شويد. به داخل استخر رفته وJeweled Heart (قلب جواهري) را برداريد. حال به اتاق Diner رفته و Dagger (خنجر نشان کرده) را برداريد و بعد از اتاق خارج شويد. از پله هاي سمت چپ خود بالا رفته و وارد اتاق Nero شويد (بر روي در Dagger را قرار دهيد). به انتهاي اتاق رفته و به پايين برويد. از دستشويي بيرون رفته و به سمت چپ برويد، از ديوار عبور کنيد. از راهرو خارج شويد و به سمت چپ برويد و از اتاق Main Tenance خارج شويد. وارد اتاق 503 شده و به درون آينه برويد، سپس به اتاق Main Tenance برگرديد. مستقيم و سپس به سمت راست برويد تا به يک دستگاه که بر روي ميز قرار گرفته باشد برسيد. Jeweled Heart را درون آن قرار دهيد تا بشکند. سپس از درون آن Wedding Ring (حلقه ازدواج) را برداشته و بهReception (پذيرش) برگرديد و Wedding Ring را داخل Calendar بياندازيد، سپس از پشت سر خود کليد اتاق 500 را برداريد. سپس همين راه را برگشته و به اتاق 503 رفته و به درون آينه برويد.

 

سپس از اتاق خارج شده و دمو را مشاهده کنيد. سپس وارد اتاق 500 شويد. در ابتداي ورودي بازي را سيو کنيد. به انتهاي راه برويد و در را باز کنيد. دمو را مشاهده کنيد و با استفاده از اسلحه هاي جديد موجود را نابود کنيد. از روي زمين Truth Piece را برداريد. دمو را مشاهده کنيد سپس از در روبرو خارج شويد. سپس وارد در بعدي شويد و بعد به انتهاي اتاق برويد و از روي زمين Present Piece را برداريد. دمو را مشاهده کنيد. در اين مرحله از بازي شما بايد 4 قطعه بدست آمده را طوري بر روي قسمت آخر قرار دهيد تا مجموع 3 بعد، شکل وسط شود. در ابتدا چند وجهي روبرو را طوري با استفاده از کليدهاي R1 و L1 بچرخانيد که زماني که L3 را به طرف بالا مي دهيد شکلي همانند شكل شماره يك ببينيد.

 

سپس سه قطعه را از قطعه هاي پايين که يک طرفشان شکلي مانند شكل شماره دو را داشت بر روي 3 وجه کنار چند ضلعي ياد شده قرار دهيد که مجموع سه بعد کناري شکل وسط شود. (نکته : فقط کافيست پس از قرار دادن هر قطعه همه اطراف چند ضلعي را چک کرده تا اطمينان پيدا کنيد که ساير ضلع ها هم به بقيه شکل شبيه است.) پس از تکميل دمو را مشاهده کنيد . به سمت راست رفته و از در خارج شويد. سپس به سمت راهرو سمت راست برويد و به سمت تنها در سمت راست راهرو حرکت کنيد و در را باز کنيد. از راه پله بالا برويد و در را باز کنيد. به محل سيو روي نقشه رفته و بازي را سيو کنيد. سپس به انتهاي راهرو روبرو رفته و از بيمارستان خارج شويد، دمو را مشاهده کنيد. پس از پايان دمو به سمت چپ رفته و از انتهاي راه نقشه را برداريد و

 

به سمت Go Here برويد. (نکته: در طول اين مسير موجودات بسياري هستند) مسير اصلي خيابان Simons به طرف Go Here است. پس از رسيدن به انتهاي مسير و پيدا کردن محل Go Here به انتهاي راهرو برويد و در را باز کنيد. به انتهاي اتاق و کنار کمد برويد و وارد حفره درون ديوار شويد. مستقيم به جلو برويد و از حفره انتهاي راه خارج شويد. به انتهاي مسير برويد واز سمت چپ خود بازي رو سيو کنيد. به پشت سر خود و به انتهاي راهرو برويد، دمو را مشاهده کنيد و پس از پايان دمو Evil را از بين ببريد (با استفاده از اسلحه هاي جديد). دمو را مشاهده کنيد تا Evil کاملاً از بين برود. حالا سکانسهاي پاياني بازي رو مشاهده ميکنيد.

پس از پايان بازي براي اولين بار آيتم هايي که به عنوان جايزه داده مي شوند بدين ترتيب هستند:

لباس آيتم

Collector ، Explorer ، Savior Moon Gauntlets

 

پس از پايان بازي براي بار دوم آيتم هايي که به عنوان جايزه داده مي شوند بدين ترتيب هستند:

لباس آيتم اسلحه

Butcher ، Stalker ، Weapon Smith Night Vision Goggles Great Cleaver

 

اگر در دوم بازي زماني که Chapter تأتر تمام شد و به Andy?s Book رفتيد، پس از خروج به Post Office کنار کتابفروشي برويد که ابتدا بايد از پله ها بالا برويد (که در دور اول اين محل با رولهاي Stop پليس که زرد رنگ بودند مسدود شده بود!!) در بالاي پله ها کليدي قرار داده شده که در اتاق 502 در Motel با اين کليد باز مي شود. که اگر به اتاق 502 در Motel برويد بازي به نوع ديگري تمام مي شود. پس از باز کردن در موجودات فضايي به زمين مي آيند و تراويس را با خود مي برند.

پس از پايان بازي براي بار سوم آيتم هايي که به عنوان جايزه داده مي شوند بدين ترتيب هستند:

 

لباس آيتم اسلحه

 

Ambassador ، Stalker ، Weapon Smith Night Vision Goggles Tesla Rifle

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
  • اضافه کردن...